De verwerkingsgrondslagen uit de Wpg

De Wpg onderscheidt een aantal verwerkingsgrondslagen. Deze zijn anders dan in de AVG! De grondslagen voor de Wpg staan in de artikelen 8, 9, 10, 12 en 13. De grondslagen zijn met andere woorden de artikelnummers. Iedere grondslag kent zijn eigen regels. Wij lopen ze samen met jou door en lichten deze toe.

Marcel van Langen
Normity - Icoon - Twitter Normity - Icoon - Facebook Normity - Icoon - LinkedIn Normity - Icoon - Whatsapp Normity - Icoon - Pinterest Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Google Normity - Icoon - Plus

De Wet politiegegevens (Wpg) kent dus 5 verwerkingsgrondslagen. Dat betekent echter niet dat al deze 5 grondslagen voor de boa relevant zijn. De Bpg boa (het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren) stelt namelijk dat voor de boa alleen de artikelen 8, 9 en 13 relevant zijn. En dus niet de grondslagen 10 en 12. Tijd om die Wpg artikelen 8, 9 en 13 eens tegen het licht te houden.

Normity - twee boa's op straat van achteren gefotografeerd

Artikel 8: Dagelijkse politietaak

Artikel 8 beschrijft politiegegevens die worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak. Hieronder vallen de dagelijkse activiteiten op het gebied van opsporing. Denk aan zaken als wildplassen, het drinken van alcohol in het openbaar of het dumpen van tuinafval. Wanneer dit plaatsvindt, worden door de boa gegevens vastgelegd over de verschillende betrokkenen. Denk hierbij aan verdachten, slachtoffers en andere betrokkenen.

Die gegevens worden vastgelegd, maar dat betekent natuurlijk niet dat deze onbeperkt kunnen worden bewaard en geraadpleegd. Artikel 8 stelt dat deze gegevens 5 jaar lang mogen worden geraadpleegd en anderszins worden verwerkt. Voorwaarde na 1 jaar ruimte toegang is wel dat daarvoor een gerichte zoekvraag wordt gebruikt. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het zoeken op een kenteken. Daarna mogen de gegevens ook nog 5 jaar worden bewaard. Daarna moeten ze worden vernietigd.

Het lijkt misschien raar dat de gegevens 5 jaar langer mogen worden bewaard, maar dat ze in die periode niet mogen worden geraadpleegd. Daar is echter een goede reden voor. In die periode kan er zich namelijk een situatie voordoen waardoor die gegevens alsnog nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een audit, een hernieuwde verwerking en voor statistische doeleinden.

In de praktijk valt het grootste deel van de verwerkingen van een boa onder artikel 8 van de Wpg.

Artikel 9: Gerichte verwerkingen

Het gaat in artikel 9 om gerichte verwerkingen, dus verwerkingen die specifiek zijn gericht tegen bepaalde personen of bepaalde gebeurtenissen. Waar het bijvoorbeeld bij artikel 8 ging om het 'toevallig' ontdekken van het dumpen van tuinafval door een persoon, gaat het bij artikel 9 om het gericht volgen van een persoon op verdenking van het dumpen van tuinafval. Voor de wet is dit een wezenlijk verschil. En terecht, want de inbreuk op de privacy is in het geval van artikel 9 een stuk groter.

Artikel 9 stelt dat de gegevens mogen worden verwerkt tot het doel is bereikt. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan het moment van een juridisch onherroepelijke uitspraak tegen de persoon. Een fundamenteel andere insteek dan artikel 8, waarbij de verwerkingstermijn in jaren is gegeven. Je weet bij artikel 9 dus ook van tevoren niet wanneer de verwerkingstermijn gaat aflopen.

Artikel 9 geeft nog wat verdere aanwijzingen. Zo moet het doel van de verwerking binnen een week worden aangemeld. Hierbij komt de zogenaamde bevoegd functionaris om de hoek kijken. Nadat de verwerkingstermijn is verlopen beschermt deze bevoegd functionaris de vergaarde gegevens gedurende 6 maand. In die periode kan de functionaris de gegevens aanbieden aan collega's die voor andere onderzoeken de gegevens kunnen inzetten. Daarna volgt een bewaartermijn van 6 maand en daarop volgt vernietiging.

Let wel: net als bij artikel 8 gegevens kunnen de gegevens gedurende de bewaartermijn worden gebruikt voor zaken als hernieuwde verwerkingen, audits en statistische doeleinden.

Artikel 13: Ondersteuning van werk

Wanneer gegevens zijn verwerkt op basis van artikel 8 en 9, kunnen deze gegevens in sommige gevallen worden hergebruikt onder artikel 13. Je moet dan vooral denken aan het landelijk hergebruiken van gegevens, om zo op landelijke schaal een beter beeld te krijgen van een bepaalde situatie. Je kunt hierbij denken aan het landelijk hergebruiken van gegevens over afvaldumpen, om zo een beeld te krijgen of aanvullend landelijk beleid noodzakelijk of gewenst is.

Tenslotte

Normity is een betaalbare cloudoplossing voor de ondersteuning van managementsystemen voor iedere norm. Op dit moment worden normen als ISO 9001, ISO 27001, NEN 7510, BIO, HKZ, VCA, ISO 20252 en ISO 14001 ondersteund. En natuurlijk ook de Wpg! Meer weten? Neem contact met ons op!

grondslagen politiegegevens verwerking voorwaarden verwerkingstermijn toegankelijkheid ambtenaar boa artikel 8 dagelijks zoekvraag bewaartermijn opsporing vernietiging autoriteit verwerking gericht ondersteuning aanmelden verjaring protocol delen identificatie buitengewoon

Wpg voor BOA's

Dit artikel is onderdeel van een reeks. Via onderstaande links kun je de overige bijbehorende artikelen ook lezen.

1 - Introductie
2 - Register van verwerkingen
3 - Top 10 begrippen
4 - Verwerkingsgrondslagen


Normity - Icoon - Twitter Normity - Icoon - Facebook Normity - Icoon - LinkedIn Normity - Icoon - Whatsapp Normity - Icoon - Pinterest Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Google Normity - Icoon - Plus