Normity - Icoon - Cloud

Releases

Want het kan altijd nóg beter!

Wij zijn gek op onze klanten. Samen met hen maken wij Normity iedere dag nog beter. Door naar hen te luisteren. Door te vragen. Te begrijpen waar zij behoefte aan hebben. Ons werk aan Normity houdt dan ook nooit op. Hieronder een overzicht van de releases tot aan dit moment.

6.9.0

Klein maar fijn

09-04-2024

Een mooie nieuwe versie staat voor jullie klaar. Deze release bevat vooral kleinere wijzigingen en bugfixes. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

NOR-1445 Filteren op streefdatum
In het verbeterregister kun je nu filteren op streefdatum. Op deze manier kun je de streefdatum meer gericht inzetten om te sturen op verbeteringen.

NOR-1399 Switchen tussen omgevingen
Heb je meerdere omgevingen in gebruik? Dan kun je nu eenvoudig switchen tussen deze omgevingen. Dit doe je door linksboven in het scherm op de omgeving te klikken.

NOR-1563 Verwijzing naar wettelijke eis
Je kunt nu bij een wettelijke eis vastleggen op welke plek je meer kunt lezen over de eis. Dit kan bijvoorbeeld een link zijn naar de website van de overheid.

NOR-1556 Documenten koppelen aan vragen
Heb je een vragenlijst met vragen, dan is het soms handig om een document te koppelen aan een vraag. Bijvoorbeeld met het onderliggende beleid. Dit is nu mogelijk.

NOR-1536 Bedrijfsmiddelen zoeken op serienummer
Aan het zoeken op bedrijfsmiddelen is nu ook het serienummer toegevoegd. Zo kun je nog sneller het juiste bedrijfsmiddel vinden, ook als je alleen het serienummer weet.

NOR-1546 Extra bevestigingsmail na aanmelden
Heeft een nieuwe gebruiker zijn wachtwoord ingesteld? Dan ontvangt hij nu een extra bevestigingsmail. Voor de bevestiging, maar ook zodat de URL bekend is.

NOR-1558 Status van antwoorden vragenlijst
Bij een standaard vragenlijst kreeg een antwoord default de status Aangevraagd. Hierdoor leek het alsof er nog geen antwoorden waren. Dat is nu opgelost.

6.8.0

Belangrijke wijziging!

05-03-2024

In deze versie hebben we het onderdeel Verwijzingen een nieuwe plaats gegeven. Vanaf deze versie zijn al jouw links te vinden onder ... documenten. Zoals jullie weten waren documenten en verwijzingen altijd twee gescheiden onderdelen, terwijl ze wel hetzelfde werden gebruikt (bijvoorbeeld als bewijslast). Vanaf deze versie is een verwijzing een type document geworden.

Wil je nu een verwijzing toevoegen of wijzigen, ga dan naar het onderdeel Documentatie en dan naar Documenten. Daar vind je nu al jouw verwijzingen. We hebben je eventueel al bestaande verwijzingen al geconverteerd, dus die vind je hier! Je kunt op deze plaats ook meteen een nieuwe verwijzing toevoegen.

6.7.0

Overal en nergens

10-02-2024

Nieuwe functionaliteit

Misschien hebben jullie het al wel gemerkt. In plaats van ongeveer 1 grote release per maand, vinden er nu bijna wekelijks kleinere updates plaats. De ontwikkelingen gaan op dit moment zo snel, dat dat even nodig was. In dit overzicht doen we even een recap van de belangrijkste aanpassingen die in deze nieuwe versie zitten.

 • Exporteren van bedrijfsmiddelen 
  Bijna iedere release voegen we wel een nieuwe exportfunctie toe. Dit keer was het de beurt aan de bedrijfsmiddelen. Je kunt nu een overzicht exporteren van alle bedrijfsmiddelen die je in je omgeving hebt staan. Handig voor de administratie.
 • Zoeken in acties 
  Je kunt nu bij het zoeken naar acties ook zoeken op acties die gekoppeld zijn aan functies. Handig wanneer je bijvoorbeeld wilt weten welke acties er lopen voor een bepaalde functie. Dat we dat al die tijd over het hoofd hebben gezien!
 • Kiezen van modules 
  In de vorige release hebben we toegevoegd dat het overzicht met modules gebruikersvriendelijker is. We waren daarbij even de gebruikers vergeten die in dark modus werken. Dat hebben we nu rechtgezet. Het overzicht met modules is nu ook in dark modus goed leesbaar.
 • Medewerkers per afdeling 
  Je kunt nu in één oogopslag zien hoeveel medewerkers er per afdeling zijn. Handig wanneer je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel medewerkers er op een afdeling werken. En je kunt nu makkelijker medewerkers koppelen aan of ontkoppelen van een afdeling.
 • Eigenaar van een NCR 
  Je kunt nu eigenaren toekennen aan items uit het verbeterregister. Handig wanneer je bijvoorbeeld wilt weten wie verantwoordelijk is voor het oplossen van een NCR. En je kunt nu makkelijker eigenaren koppelen aan of ontkoppelen van een NCR.
 • Toevoegen van ISQM-1 
  De meeste van jullie zullen deze norm wellicht niet kennen, maar we hebben de ISQM-1 toegevoegd aan de normen. Deze norm is er voor kantoren die controles of beoordelingen van financiele overzichten uitvoeren. Bijvoorbeeld accountantskantoren!
 • Verwijderen van documenten 
  Je kunt een document alleen verwijderen als er geen koppelingen meer aan een document zitten. Dat is logisch, maar dat was onhandig wanneer een document alleen als bewijslast was gekoppeld. Dan moest je een extra stap zetten om te verwijderen. Dat is nu opgelost.
 • Gebruik van authenticator 
  Mooi, de 2FA mogelijkheden van ons platform. Maar wanneer je een typefout maakte bij het invoeren van de code, dan moest je helemaal opnieuw beginnen. Dat is nu opgelost. Je kunt nu gewoon de code opnieuw invoeren.
 • Aanpassingen bestandsuitwisseling 
  Je kunt al enige tijd bestanden uitwisselen met je klanten via ons platform. In deze release de nodige aanpassingen op dit gebied. Zo zijn selecties mogelijk op de documenten, kun je een vraag (tijdelijk) niet van toepassing verklaren en kun je vragen filteren. Ook is het ZIP bestand met bestanden nu voorzien van een mappenstructuur.
 • Nieuwe versie RAVIB 
  De RAVIB methode is geupdate naar de nieuwste versie. De RAVIB methode is een methode voor het beoordelen van risico's op basis van dreigingen. Deze versie ondersteunt nu de 2022 versie van de ISO 27001.
 • Linken vanuit mailtjes 
  De links die in de reminder mailtjes zaten, waren niet altijd even handig. Daardoor kwam je soms niet meteen terecht bij het bijbehorende item. Ook niet als je al was ingelogd. Ook dit is nu opgelost.
 • Documenten previewen 
  Superhandig, de mogelijkheid om documenten te previewen, zonder dat je ze hoeft te downloaden. Welke previewer je wilde gebruiken, moest je op klantniveau instellen. Dat is nu verplaatst naar het gebruikersprofiel. Handig, want zo kun je zelf bepalen welke previewer je wil gebruiken.
 • Risicoinschattingen loggen 
  Wijzigingen in het risicoprofiel van een risico worden nu compleet gelogd. Je ziet vanaf nu in de logging altijd precies wat er is gewijzigd en door wie. Zo heb je meteen inzicht in de historie van een risico.
 • Geselecteerde dreigingen 
  Ben je bezig met het toepassen van een dreigingsmodel, dan is het soms lastig om te zien welke dreigingen je al wel en welke nog niet hebt gehad. Dat is nu opgelost doordat al toegepaste dreigingen een andere kleur hebben gekregen.

6.6.2

Vooral vragenlijsten, maar ook meer.

22-11-2023

Nieuwe functionaliteit

Iedere dag jouw platform een klein beetje beter! In de afgelopen weken zijn we vooral druk geweest met het verbeteren van de vragenlijsten. Na deze update zul je er misschien nog niet eens zoveel van merken (het is vooral werk op de achtergrond), maar in de aankomende releases des te meer. We praten je graag bij!

 • Vragenlijsten 
  Je kunt nu ook rechts van de vragen een overzicht krijgen van alle vragen. Je kunt verschillende statussen op vragen zetten. Je kunt een vragenlijst aan meerdere personen sturen. Je kunt een logboek aanzetten, waarbij je per vraag ziet wie welke wijzigingen heeft gemaakt. Kortom: heel veel mooie aanpassingen!
 • Standaarddocumenten 
  Bij taken kon je al langere tijd standaarddocumenten koppelen. Bijvoorbeeld een procedure die beschrijft hoe de taak kan worden uitgevoerd. Ideaal voor de overdraagbaarheid van taken. In deze nieuwe release is dit beter toegelicht en hebben ze een duidelijker plek gekregen in de interface.
 • Kiezen van modules 
  Je kon altijd al kiezen welke modules je zelf aan en uit wenst te zetten. Met al die beschikbare modules was het voor gebruikers niet altijd eenvoudig om te kiezen welke modules wel en niet gewenst zijn. We hebben de interface hiervan helemaal op zijn kop gezet. Een vriendelijke uitstraling met duidelijke toelichting per module.
 • Export van taken 
  Het onderdeel Taken heeft nu ook een exportfunctie gekregen. Zo kun je direct een overzicht downloaden (in Excel) van de taken die jij binnen je organisatie hebt draaien. Wel zo makkelijk om ook buiten de omgeving om de taken te kunnen inzien.
 • Opzet van het dashboard 
  We zijn niet kinderachtig geweest met het aanpassen van de interface. Hij staat behoorlijk op zijn kop. Veel meer focus op de kengetallen, op grafische presentatie van de belangrijkste gegevens. En nu ook met de mogelijkheid om zelf de volgorde van de blokken te bepalen. Verwacht in de aankomende periode meer aanpassingen aan het dashboard.
 • Verjaardagslijst toegevoegd 
  Je kon al geboortedata toevoegen aan contactpersonen en gebruikers. In de praktijk deden we daar niets mee. Dat is vanaf heden anders! Je hebt nu op je dashboard een overzicht van de jarigen van de komende maand. Wel zo leuk om te weten wie er jarig is.
 • Rechtenmatrix op mappen 
  Zeker wanneer je veel gebruikers hebt en veel mappen, kon het beheren van deze combinatie nog wel eens lastig zijn. Nu niet meer, want nu heb je een rechtenmatrix op mappen. Je kunt per gebruiker aangeven welke rechten hij of zij heeft op welke map. Wel zo overzichtelijk.
 • Importeren van NCR's 
  Gebruik jij het verbeterregister, of ben je dat van plan? Dan is het goed om te weten dat je nu ook NCR's kunt importeren. Je kunt dus een Excel-bestand maken met daarin de NCR's die je wilt toevoegen. Vervolgens kun je deze in één keer importeren. Dat scheelt een hoop werk!

6.6.0

Heel stilletjes...

04-10-2023

Nieuwe functionaliteit

In de afgelopen tijd hebben we het iets anders gedaan dan bij voorgaande releases. Normaal gesproken deden we ongeveer 1x per maand een grotere release. In de afgelopen weken hebben we steeds kleinere releases gedaan. Misschien zelfs wel zonder dat jullie het gemerkt hebben! Goed om bij de update naar versie 6.6.0 eens op een rijtje te zetten wat de belangrijkste wijzigingen zijn geweest!

Overzicht rechten 
In de loop der tijd is het aantal rechten dat je kunt toekennen aan gebruikers behoorlijk uitgebreid. Geen wonder met 20+ modules! Dit overzicht werd daardoor wel wat rommelig. We hebben hiervoor dan ook een nieuwe opmaak opgenomen.

Circle of Performance 
We hebben hard gewerkt aan een eigen norm, de zogenaamde Circle of Performance. Een norm die organisaties helpt om meer grip te krijgen op hun ... performance! Een norm die omringd is door ondersteunende functies, bijvoorbeeld de mogelijkheid om met specialisten te communiceren, direct templates te downloaden, direct taken te starten etc. etc.

Interface verbeteringen 
Heel stilletjes hebben we veel aanpassingen doorgevoerd. Kleine puntjes (mede op basis van jullie input) om de interface verder te verbeteren. Bijvoorbeeld om snel een blok met informatie in of uit te kunnen klappen. Of de mogelijkheid om meerdere bestanden ineens als bewijslast te koppelen. Of de mogelijkheid om bestanden te uploaden door ze in een vlak te slepen. Enzovoorts!

Intranet module 
Zoals jullie waarschijnlijk weten kun je nu ook een intranet module activeren. Bijvoorbeeld voor een personeelshandboek of het delen van richtlijnen. Superhandig, zeker omdat je meteen documenten en verwijzingen kunt koppelen voor je medewerkers. In de afgelopen tijd hebben we deze bovendien aangevuld met nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld het kunnen toevoegen van afbeeldingen, het kunnen doorklikken naar volgende pagina's en de mogelijkheid om de historie van een pagina te bekijken.

Norm ISO 27701 
En natuurlijk blijven we ook steeds nieuwe normen toevoegen voor onze klanten. Inmiddels hebben we al meer dan 24 normen beschikbaar. Natuurlijk de bekende normen als de ISO 9001, ISO 27001 (ook de 2022 versie!) etc., maar ook minder bekende normen. In de afgelopen weken hebben we ook de ISO 27701 toegevoegd. Deze normen bevat specifieke beheersmaatregelen voor het beschermen van privacygevoelige informatie.

Rechten op leveranciers 
Je kunt nu aangeven welke gebruiker rechten heeft op welke leveranciers. Eigenlijk op dezelfde manier als je al langer kon bij de mappen. Niet iedereen hoeft altijd alles te zien van alle leveranciers. Dat kun je nu eenvoudig zelf instellen via de rechten per gebruiker.

Vragenlijsten kopieren 
Je kon al langer aangemaakte vragenlijsten kopieren. Wel zo makkelijk als je snel een nieuwe variant van een vragenlijst wilt gaan uitzetten. Het kopieren van vragenlijsten is in de afgelopen tijd verder verfijnd. Zo kun je nu bijvoorbeeld aangeven of je de oude vragen wilt linken, of dat je kopieen van de vragen wenst. Ook kun je aangeven welke vragen je wilt overnemen.

Taken koppelen aan risico's 
Je kunt in jouw klantomgeving al veel koppelingen leggen tussen onderdelen. En nu dus ook tussen risico's en taken. Handig als je een risico hebt, waarbij je moet kunnen aantonen dat je dit risico beheerst door periodiek een controle of handeling uit te voeren. Deze zijn nu eenvoudig te koppelen via een extra mogelijkheid bij risico's.

Vragenlijsten delen 
Er bestaat nu de mogelijkheid om vragenlijsten te delen met andere klantomgevingen. Steeds meer organisaties hebben binnen onze software meerdere klantomgevingen, bijvoorbeeld een organisatie met meerdere vestigingen. Het is nu mogelijk voor bijvoorbeeld een hoofdkantoor om een vragenlijst uit te zetten bij een van de gekoppelde klantomgevingen.

6.5.2

Samenwerkende klanten...

13-08-2023

Nieuwe functionaliteit

Een indrukwekkende update, al zeggen we het zelf. En dan vooral op de achtergrond. In de afgelopen tijd zijn we namelijk erg druk geweest met functionaliteit om klanten binnen Normity samen te laten werken. Zodat je bijvoorbeeld vragenlijsten met elkaar kunt gaan delen, bestanden met elkaar kunt uitwisselen, en nog veel meer. Maar ook zodat jij effectiever kunt gaan samenwerken met jouw accountant, auditor of adviseur. Hieronder een overzicht van de nieuwe mogelijkheden in deze versie.

NOR-1242Vastleggen van scope
Je kunt nu in jouw eigen omgeving ook de scope van jouw managementsysteem vastleggen. Per norm natuurlijk. Let er daarbij wel op dat je hiervoor een nieuw recht moet toekennen aan de betreffende gebruikers.
NOR-1161Status controle
Je kunt nu - afhankelijk van de norm - een status Controle toevoegen aan jouw bewijslast. Wanneer je deze status toekent aan een item, wordt deze beschikbaar gemaakt aan jouw accountant of adviseur te controle.
NOR-1151Tabblad communicatie
We hebben het tabblad Communicatie toegevoegd aan het onderdeel Bewijslast. Hier kun je nu alle statuswijzigingen zien, maar ook jouw communicatie met jouw accountant, adviseur of auditor. Bovendien in een mooie frisse vormgeving.
NOR-1176Bestanden in vragenlijsten
Je kunt nu bij een vragenlijst de invoerder de mogelijkheid geven om een of meerdere bestanden te koppelen. Deze bestanden worden dan in de wachtrij geplaatst van het onderdeel Bestanden, zodat jij deze daarna kunt toevoegen aan jouw klantomgeving!
NOR-1201Toegang klantomgeving
Andere klanten kunnen nu een toegangsverzoek indienen tot jouw klantomgeving. Jij bepaalt zelf natuurlijk nog steeds wie toegang krijgt tot jouw eigen omgeving.
NOR-1206Vragenlijsten uitzetten
Je kon vragenlijsten al anoniem uitzetten bij andere personen (bijvoorbeeld voor een leverancierbeoordeling). Door deze update is het nu ook mogelijk om jouw vragenlijsten uit te zetten bij andere klanten van onze software!

6.5.1

Intranet, Circles en meer..

30-07-2023

We zijn druk geweest. Dat betekent dat deze versie weer boordevol nieuwe (en verbeterde) functionaliteit zit. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen in deze versie!

NOR-1233Florimark norm
Het is even iets rustiger geweest met normen. We hebben er inmiddels ook al meer dan 20! Deze release weer een nieuwe norm: de Florimark norm. De naam van de norm verklapt het al een beetje: speciaal voor de bloemen-, planten- en sierplantensector.
NOR-421Intranet
Vanaf deze release kun je een intranet opzetten. Wat zeggen we: meerdere intranetten! Ideaal om nog beter met je medewerkers binnen jouw organisatie te gaan communiceren. Wil je hiermee aan de slag, laat het ons dan vooral weten!
NOR-1101Circle of Performance
Dit zal niet iedereen iets zeggen, maar de Circle of Performance is een nieuwe norm, specifiek gericht op het verbeteren van de performance van jouw organisatie. In de aankomende weken gaan we je hier meer over vertellen.
NOR-1102Norm interactie
Hoe geweldig zou het zijn als je feedback kunt krijgen op jouw bewijslast? Waar je je bewijslast real-time kunt voorleggen en je daarop professionele feedback krijgt? Ook hierover binnenkort meer informatie!

6.5.0

Performity en bedrijfsmiddelen (vooral)

29-05-2023

Nieuwe functionaliteit

In deze versie weer veel nieuwe functionaliteit. We hebben vooral gewerkt aan de zogenaamde Circle of Control: een nieuwe beheersnorm voor organisaties op het gebied van visie, communicatie, financien en operatie. In de aankomende tijd gaan we jullie daar nog veel meer over vertellen. Maar de inleidende beschietingen zijn in ieder geval begonnen!

NOR-818Links in reminders 
Jullie krijgen ongetwijfeld ook regelmatig reminders uit het systeem. Denk aan deze actie, vergeet je niet dit bedrijfsmiddel etc. Maar tot op heden kon je niet direct doorklikken vanuit het mailtje. Vanaf nu wel!
NOR-890Bedrijfsmiddelen 
Veel aanpassingen aan de bedrijfsmiddelen. Zo heb je nu bij reparaties ook een post 'Overige kosten', kun je reparaties en meldingen met elkaar verbinden, hebben reparaties nu ook een status, en kun je documenten hangen aan een reparatie.
NOR-1076Overzicht verwerkingen 
Aan het verwerkingsregister is een nieuw rapport toegevoegd. Via dit rapport zie je meteen welke persoonsgegevens er allemaal worden verwerkt. Dit is nu inzichtelijk zonder eerst alle verwerkingen te hoeven openen. Wel zo handig.
NOR-1130Tabbladen prestatieladder 
In de omgeving kun je ook direct aan de slag met de CO2 Prestatieladder. Handig omdat je dan ook meteen bewijslast kunt koppelen aan de ladder. Vanaf nu heeft ieder type bewijslast (acties, documenten, vragenlijsten etc.) zijn eigen tabblad.
NOR-1160Acties vanuit artikelen 
Een grote aanpassing: vanaf nu kunnen we verbeteringen voorstellen op basis van de inhoud van een normelement. Zodat je straks met een klik op de knop risico's kunt aanmaken, acties kunt toevoegen, taken kunt opnemen: direct vanuit het normelement.
NOR-1164Nieuwe opzet rechten 
Het overzicht met rechten was altijd een beetje rommelig, maar dat hebben we nu opgelost. Vanaf nu zie je meteen welke rechten bij elkaar horen. Bovendien is dit een mooie eerste stap naar de implementatie van pure leesrechten.
NOR-1165Koppelen omgevingen 
Tot op heden stond iedere klant op zichzelf. We hebben in deze release de basis gelegd voor overkoepelende rechten. Ideaal voor bijvoorbeeld accountants, adviesbureau's en white label implementaties, die toegang moeten hebben tot meerdere omgevingen.
NOR-1160Circle of Control 
Weet je nog: die norm waar het hierboven over hadden? Waarmee organisaties echt kunnen gaan werken aan performance? Om dat mogelijk te maken hebben we alle beheerschermen toegevoegd. Zie dit maar als een teaser, want er staan mooie ontwikkelingen te wachten!

6.4.3

Voor elk wat wils

23-04-2023

Nieuwe functionaliteit

We hebben weer een mooie nieuwe versie voor jullie klaar staan. Dit keer met veel verschillende zaken, maar steeds gebaseerd op jullie wensen. We hebben weer mooie stappen gemaakt, hopelijk kunnen jullie de aanpassingen ook waarderen!

NOR-1074SecurityHive integratie  
Met SecurityHive scan je continu je netwerk op nieuwe devices en kwetsbaarheden. Het is vanaf heden mogelijk om deze devices en kwetsbaarheden direct vanuit je dashboard te beheren. Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan even contact met ons op.
NOR-1097Rechten taken en acties  
Vanaf deze release kun je zelf bepalen of taken en acties voor iedereen inzichtelijk zijn. Tot op heden was dit altijd zo (wel zo transparant!), maar we kregen steeds vaker de vraag of dat niet ook op map te beperken is, net als documenten. En dat kan dus nu!
NOR-1105Anonieme vragenlijsten  
We hadden al enige tijd de functionaliteit voor vragenlijsten beschikbaar. Vanaf deze versie kun je nu ook anonieme vragenlijsten maken. Deze werken logischerwijs iets anders. Je krijgt nu namelijk een link, die je met anderen kunt delen.
NOR-1107Aanpassingen risico's  
We hebben een paar aanpassingen gemaakt aan het onderdeel Risicio's. Zo zijn er meer uitgebreide filters gekomen, kun je direct exporteren, en is de grafiek met het risicoverloop op je dashboard licht aangepast. Ook zijn risico's en het verbeterregister nu gekoppeld.
NOR-1119Handmatige logboekregels  
Je hebt bij acties nu de mogelijkheid om je laatst toegevoegde handmatige logboekregel meer prominent bij de actie te laten tonen. Vooral handig wanneer je hamdmatige logboekregels gebruikt om de voortgang van acties te volgen.
NOR-1119Aanpassingen verbeterregister  
Net als bij risico's hebben we ook bij het verbeterregister een aantal aanpassingen gemaakt. Zo kun je bijvoorbeeld nu met een druk op de knop de acties bij je geselecteerde items zien, is het overzicht met koppelingen verbeterd, en is de nummering licht aangepast.
NOR-1147Rechten op bedrijfsmiddelen beperken 
Vanaf deze versie kun je nu de rechten van medewerkers op bedrijfsmiddelen beperken op bedrijfsmiddeltypen. Dat is vanzelfsprekend niet verplicht, maar op die manier kun je beperken wie welke bedrijfsmiddelen mag inzien, wijzigen en verwijderen.

En tenslotte ook nog wat kleinere wijzigingen:

 • Bij een incident ook de optie erbij om een verantwoordelijke op te geven
 • Vragen kunnen nu zowel positief als negatief zijn geformuleerd
 • Bij de editor is een markeerstift optie toegevoegd
 • Bij het mailen vanuit incidenten krijg je ook zelf een mail
 • Mailtjes vanuit Performity krijgen hun eigen logo en teksten
 • Eerste start gemaakt met het toevoegen van links aan mailtjes
 • Er is nu een koppeling tussen actie en bedrijfsmiddel toegevoegd
 • Het toevoegen van bestanden met een + teken in de naam gaat nu goed
 • Het veld Onderbouwing is toegevoegd als optie bij de vragenlijsten
 • Rapportage met gebruikers zonder rechten toegevoegd
 • Vragenlijst is nu een eigen menu-item geworden
 • Incidenten kunnen nu worden geexporteerd

6.4.2

Op de achtergrond

16-03-2023

Nieuwe functionaliteit

Alweer een update van Normity! Deze versie heeft als nummer 6.4.2 en bevat vooral kleine aanpassingen die de werking van Normity vereenvoudigen. Maar natuurlijk hebben we ook altijd weer een paar leuke nieuwtjes!

En natuurlijk hebben wij ook nu ons stappenplan aangepast aan de wijzigingen!

NOR-1001Betaalde templates
We hebben al enige tijd de module Templates, waar je allerlei templates kunt downloaden. Sinds deze release is de module uitgebreid, waardoor je hier nu ook templates betaald kunt aanbieden en downloaden. In de aankomende tijd hierover meer nieuws!
NOR-1075Maprechten uitgebreid
Je kon altijd al de rechten van gebruikers beperken tot specifieke mappen. Dat was altijd beperkt tot de documenten die aan die mappen waren gekoppeld. Sinds deze release kun je deze beperking ook doorvoeren op het onderdeel Taken en Acties. Deze koppel je immers ook aan mappen!
NOR-1030Exportfunctie acties
Het begint al een soort traditie te worden: iedere release kent wel weer een exportfunctie. Ook dit keer. Ditmaal heeft het overzicht met acties de mogelijkheid gekregen om te exporteren. Een eenvoudige druk op de knop is afdoende voor een prachtig en compleet overzicht in Excel.
NOR-1032Standaardmappen verdwenen
Het leek ooit zo'n goed idee: standaardmappen. Iedere klant kreeg deze mappen, en iedere standaardmap had bepaalde consequenties. Langzaam maar zeker zijn die voordelen steeds kleiner geworden, en nu zaten ze eigenlijk alleen nog maar in de weg. En nu zijn ze dus compleet weg!
NOR-1113Aanpassingen risico's
Het onderdeel risicoscore zat altijd wat verstopt, en dat hebben we in deze release gewijzigd. Nu zie je meteen bij het overzicht met risico's per score de zogenaamde risicoscore. En bovendien kun je nu de risico's ook meteen filteren op aanpak. Wel zo makkelijk.

6.4.1

By popular demand

25-02-2023

Nieuwe functionaliteit

Een aantal kleinere aanpassingen tussendoor. Vooral zaken op de achtergrond. Bijvoorbeeld 4 (!) nieuwe normen, waaronder de 2022 varianten van de ISO 27001 en ISO 27002. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen:

 • 4 nieuwe normen toegevoegd
 • Extra controle op credentials bij downloads
 • Exportfunctie voor leveranciers
 • Exportfunctie voor acties
 • Voorinvullen Uitgevoerd bij NCR's
 • Extra velden bij export incidenten
 • NCR's koppelbaar aan incidenten
 • Iconen bij titels van pagina's
 • Vragenlijsten koppelbaar aan verwerkingen
 • Verschillende templates toegevoegd

6.3.2

Kleine maar handige update

04-02-2023

Nieuwe functionaliteit

Tijd voor een nieuwe update. Geen grote zaken, maar wel superhandige zaken. Natuurlijk ook bij vragenlijsten. En wat verbeteringen op de achtergrond, op het gebied van beveiliging en snelheid. Lees er hieronder meer over. En natuurlijk hebben wij ook nu ons stappenplan aangepast aan de wijzigingen!

NOR-1000 Documenten aan taken
Het is niet langer noodzakelijk dat een document in een bepaalde map staat, om te kunnen koppelen aan een taak. Nu heb je bovendien niet 3, maar 4 plekken. Bijvoorbeeld voor beleid, procedure, template en wat extra informatie. Koppelen dus!
NOR-698 Verbeteringen vragenlijst
Het is nu een stuk makkelijker om bestaande vragen te koppelen aan een vragenlijst. En bovendien kun je nu de volgorde van de vragen in de vragenlijst veel makkelijker wijzigen. Gewoon slepen en dan weer laten vallen op de gewenste plek.
NOR-963 Taaloptie documenten
Je kunt nu aangeven in welke talen je je documenten opslaat. Standaard staat dit bij iedere klant op Nederlands. Via de instellingen kun je deze wijzigen. En meerdere talen is natuurlijk ook mogelijk!
NOR-1016 Drag en drop
We wezen er hierboven al even op. Je kunt nu de volgorde van vragen in een vragenlijst wijzigen door de vraag op te pakken en weer elders te laten vallen. En dit kan nu ook bij het toevoegen van bestanden. Gewoon een bestand op het vakje laten vallen!
NOR-1021 Nieuwe normen
En weer de nodige nieuwe normen toegevoegd aan Normity! Zo vind je in Normity nu de GRASP norm, de BRL 7000 en de BRL 7001 norm. En de volgende normen staan al klaar voor de volgende release!

6.3.1

Kleine optimalisaties

26-01-2023

Deze update heeft vooral veel kleinere aanpassingen. Zo kun je nu bij de importfuncties nu zelf kiezen op welke regel de import begint. En bij de vragenlijsten zijn er nieuwe veldtypen toegevoegd. Ook hebben we de centrale zoekfunctie sneller gemaakt en is er een gebruiker-rechten matrix bijgekomen. Veel kleine handige aanpassingen kortom!

6.3.0

Vragenlijsten!

08-01-2023

Nieuwe functionaliteit

Tijd voor een nieuwe update. Met goed nieuws over vragenlijsten. Lees er hieronder meer over! En natuurlijk hebben wij ook nu ons stappenplan aangepast aan de wijzigingen!

NOR-698 Vragenlijsten
De grootste wijziging van deze release is de vragenlijst functionaliteit. Je kunt nu vragenlijsten opzetten in Normity! Bijvoorbeeld voor je leverancierbeoordelingen, je RI&E's, je clienttevredenheidsonderzoeken etc. En bovendien kun je de ingevulde vragenlijsten meteen koppelen aan bijvoorbeeld leveranciers, bewijslast, risico's en nog veel meer. Je kunt o.a. vragenlijsten uitzetten, de voortgang volgen, meerdere typen vragen koppelen, vragen importeren, antwoorden vergelijken, de mogelijkheden zijn groot! Mocht je hierover meer willen weten, kijk in het stappenplan of neem even contact met ons op!
NOR-945 Documenten aan gebruikers
Je kunt vanaf deze release nu ook documenten aan gebruikers koppelen. Zo kun je eenvoudiger gaan bijhouden voor welke gebruikers jouw dossier op orde is. Bijvoorbeeld op het gebied van VOG verklaringen, NDA's en soortgelijke documenten.
NOR-753 Splitsing bewijslast
Bewijslast is meer dan documenten, acties en taken. Daarom hebben we toegevoegd dat je nu nog veel meer aan normelementen kunt koppelen. Bijvoorbeeld incidenten, leveranciers, risico's etc. Om het overzichtelijk te houden heeft ieder onderwerp nu zijn eigen tabblad.

6.2.0

Klein, maar fijn!

30-11-2022

Nieuwe functionaliteit

Het is weer tijd voor een Normity update. Geen grote updates dit keer, maar wel veel kleinere om jou het leven makkelijker te maken. En natuurlijk hebben wij ook nu ons stappenplan aangepast aan de wijzigingen!

NOR-634 Integreren incidentregistraties
Voorheen hadden we twee incidentregistraties, een voor de privacy en een voor de organisatie. Niet zo heel handig. En met deze release is dat opgelost. Bovendien hebben we meteen een paar andere wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft Analyse een eigen tabblad gekregen, zijn de velden rechtgetrokken en kun je makkelijk items overzetten naar het incidentregister. Oh, en je kunt nu ook documenten en acties hangen aan incidenten.
NOR-887 Standaard weken herinneringen
Je kunt nu het aantal weken zetten voor herinneringen. Voorheen was dit altijd 5 en 2 weken, maar nu kun je de standaard zelf instellingen. Dit doe je natuurlijk gewoon via het onderdeel Instellingen!
NOR-856 Taken importeren
Je kunt nu zelf taken importeren. Zeker voor organisaties die net beginnen met Normity, maar al wel software voor een managementsysteem draaiend hebben (ook als dat Excel is), is dat superhandig.
NOR-871 Abonneren op incidenten
Hierboven heb je al kunnen lezen dat we behoorlijk wat wijzigingen in het onderdeel Incidenten hebben doorgevoerd. Bovendien kun je je nu al gebruiker abonneren op incidenten. Dan word je via mail op de hoogte gehouden van alle belangrijke wijzigingen.
NOR-879 Veld 'Geimplementeerd' bij bewijslast
Als je wilt kun je nu het veld 'Geimplementeerd' toevoegen aan jouw Normity omgeving. Dit doe je via het onderdeel Instellingen. Daarmee krijg je bij bewijslast de mogelijkheid om ook aan te geven of een normelement daadwerkelijk geimplementeerd is.
NOR-941 SIRA dreigingsmodel
Vanaf deze release kun je bij het uitvoeren van een risicoanalyse ook gebruikmaken van het zogenaamde SIRA dreigingsmodel.
NOR-943 Normity whitelabel
Normity is volledig geschikt gemaakt om whitelabel te worden aangeboden. Dat hebben we natuurlijk niet zomaar gedaan, we gaan binnenkort Treeza lanceren: een kwaliteitsmanagementsysteem voor de zorg, gebaseerd op Normity. En er zit nog veel meer in de pijplijn. Binnenkort meer!
NOR-950 Afdelingen en verwerkingen
Je kunt nu bij verwerkingen (in het verwerkingsregister) een verwerking koppelen aan een afdeling. Zeker voor grotere organisaties is dit een prettige manier om grip te kunnen houden op het aantal verwerkingen.

6.1.0

Interne documenten, CO2-Prestatieladder en meer!

28-10-2022

Nieuwe functionaliteit

Het is weer tijd voor een Normity update. Met twee grotere uitbreidingen en een aantal kleinere. Zoals jullie van ons gewend zijn via deze popup een overzicht met de belangrijkste aanpassingen. Oh, en de meeste informatie vind je nu ook in ons online terug!

NOR-869 Introductie van modules
Tot op heden regelde je de actieve menu-items via de rechten van gebruikers. Vanaf deze release kun je dat centraler regelen door te selecteren welke modules van Normity je wilt gebruiken. Van daaruit kun je dan de rechten voor gebruikers instellen.
NOR-797 CO2-Prestatieladder
Sinds deze versie kun je met Normity CO2-Prestatieladder beklimmen. Desnoods tot trede 5! We hebben alles toegevoegd wat je nodig hebt: van de eisen en bewijslast tot status-updates. Een mooie nieuwe uitbreiding, al zeggen we het zelf.
NOR-694 Interne documenten
We konden er ook eigenlijk niet meer omheen: vandaag deze release kun je nu ook interne documenten in Normity maken. Dus niet meer up- en downloaden van versies, maar gewoon meteen in Normity zelf. Natuurlijk ook met versies, workflow en alles wat je gewend bent!
NOR-680 Downloaden van bestanden
Mits je voldoende rechten hebt, kun je nu ineens alle documenten downloaden in een ZIP bestand. Handig als je wilt gaan werken aan meerdere documenten ineens. Of omdat je om andere redenen een backup wenst van de documenten.
NOR-704 Extra kerngebruikers en normen
Eigenlijk is dit niet meteen functionaliteit waar je morgen mee aan de slag kunt. Maar wel handig en soms zelfs noodzakelijk. Zit je aan het maximum aantal kerngebruikers en normen binnen jouw abonnement, dan kun je deze nu uitbreiden.
NOR-705 Melding bij bedrijfsmiddelen
Wil je dat je medewerkers problemen met bedrijfsmiddelen melden in Normity? Dan kan vanaf deze release. Registreer en volg de meldingen, zodat je altijd grip houdt op de goede werking van jouw bedrijfsmiddelen.
NOR-794 Vertrekkende medewerkers
Wanneer een medewerker vertrekt, kan het zijn dat je blijft zitten met een groot aantal taken, acties en eigenaarschappen die aan de medewerker waren gekoppeld. Je kunt nu ineens alle koppelingen met de medewerker overdragen aan een andere medewerker.

En dan hebben we ook nog vele tientallen kleinere verbeteringen doorgevoerd, die we hieronder kort benoemen:

 • Inconsequentie in de naamgeving tussen links en verwijzingen opgelost
 • De standaard templates worden nu ook gevonden via de algemene zoekfunctie
 • Op de website van Normity vind je nu ons visiedocument
 • Je kunt mailtjes ontvangen als documenten worden toegevoegd
 • Verlopen documenten zijn nu ook zichtbaar op het dashboard
 • Je kunt nu ook selecteren op de status van documenten
 • Mailtjes voor taken en acties zijn nu beter van elkaar gescheiden
 • Het onderdeel Belanghebbenden heeft nu ook een logboek

6.0.1

Grote update Normity

24-09-2022

Nieuwe functionaliteit

Deze release zit boordevol met nieuwe functionaliteit, aanpassingen en verbeteringen. Geweldig dat we steeds weer op basis van jullie feedback Normity beter kunnen maken! Dit keer zoveel nieuws, dat we bijna niet weten waar te beginnen... Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen!

NOR-764 Stappenplan nieuwe klanten
Ben je net gestart met Normity of ga je binnenkort starten? Speciaal voor deze gebruikers hebben wij een compleet stappenplan opgesteld. En deze is gewoon online te vinden. Misschien zelfs ook handig voor bestaande klanten?
NOR-739 Logboek bij verwijzingen
De informatie bij Verwijzingen bleef altijd een beetje achter bij het onderdeel Documenten. Dat verschil is in deze versie grotendeels rechtgetrokken. Zo is er bij Verwijzingen nu ook een logboek beschikbaar.
NOR-69 Functies bij bewijslast
Je kunt nu bij bewijslast direct acties en taken aanmaken. Ideaal voor de klanten die starten met de bewijslast en van daaruit hun documentatie op orde maken. Scheelt een hoop heen en weer gespring tussen schermen!
NOR-724 Planningsrapportages
Alle onderdelen met een planning (waaronder acties, bedrijfsmiddelen, competenties en verwijzingen) hebben nu ook een planningsrapportage gekregen. Hiermee zie je in een overzicht meteen wie wat de aankomende tijd moet oppakken.
NOR-537 Aanpassingen bedrijfsmiddelen
In de vorige release zaten al behoorlijk wat aanpassingen in het onderdeel Bedrijfsmiddelen. In deze release zijn we gewoon doorgegaan. Zo kun je nu ook een rapportage opvragen met reparatiekosten en zijn extra velden toegevoegd.
NOR-562 Abonneren op acties
Je kunt je nu abonneren op acties. Doe je dit, dan krijg je automatisch updates wanneer belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd op de betreffende actie. Ben je zelf eigenaar? Dan volg je de actie automatisch!
NOR-659 Wettelijke eisen koppelingen
Je kunt vanaf nu ook documenten en verwijzingen koppelen aan wettelijke eisen. Verder heeft dit onderdeel nu ook een logboek, zodat je altijd kunt zien wie welke wijzigingen heeft aangebracht.
NOR-720 Verwijzingen bij medewerkers
Bij een medewerker kun je nu meteen zien aan welke elementen hij is gekoppeld, bijvoorbeeld als eigenaar of uitvoerder. Wil je een medewerker verwijderen, dan moeten deze verwijzingen zijn opgelost.
NOR-721 Ontvangers incidenten
Je kunt er nu voor kiezen om ofwel vaste medewerkers aan te wijzen die mailtjes ontvangen van nieuwe incidenten, of per incidenttype opgeven welke medewerkers deze mailtjes ontvangen. Via de instellingen!
NOR-722 Legenda's tonen
We hebben nu op verschillende plekken legenda's toegevoegd. Zodat je meteen ziet wat een statuskleur betekent. Je vindt ze onder andere bij incidenten en bij de bewijslast.
NOR-727 Taken zonder uitvoerder
Het kan voorkomen dat je een taak (of actie) hebt gekoppeld aan een medewerker of functie die niet langer bestaat. Er is nu rapportage beschikbaar om deze problemen meteen inzichtelijk te maken en op te lossen.
NOR-759 NESSUS scanresultaten
Maak je gebruik van NESSUS voor het scannen op netwerk kwetsbaarheden? In dat geval kun je de resultaten daarvan nu direct inlezen in Normity. Handig, omdat je het oplossen ervan dan meteen kunt inplannen!

En dan hebben we ook nog vele tientallen kleinere verbeteringen doorgevoerd, die we hieronder kort benoemen:

 • Mogelijkheid om kansen en risico's te verwijderen toegevoegd (NOR-763)
 • Mogelijkheid om documenten te koppelen aan kansen (NOR-66)
 • Diverse nieuwe artikelen toegevoegd aan onze blog
 • Taken worden nu op het dashboard getoond (NOR-561)
 • Doorkliken op referenties bij Verwijzingen mogelijk (NOR-576)
 • Bij bewijslast wordt bij een document de datum toegevoegd getoond (NOR-608)
 • Paar nieuwe templates in ons overzicht met templates (NOR-644), waaronder:
  • Sanctiebeleid
  • Autorisatiematrix
  • Toegangsbeleid
 • Voorinvullen normelement bij toevoegen actie vanuit bewijslast (NOR-670)
 • Je kunt nu makkelijk op social media onze blogitems delen
 • Mogelijkheid om een medewerker te verwijderen (NOR-720)
 • Je kunt nu doorklikken op de grafieken op de homepage (NOR-723)
 • Portalen op website toegevoegd voor o.a. ISO 14001 en ISO 20252
 • Klantnamen worden nu opgenomen in herinnermailtjes (NOR-752)

5.2.1

Tussentijdse update

27-08-2022

Een kleine update dit keer, van versie 5.2.0 naar 5.2.1. De aanpassingen zitten met name op de achtergrond. Bijvoorbeeld in de code van Normity, daarin zijn wat aanpassingen gemaakt. Maar daar gaan we je niet mee vervelen! Belangrijk is vooral dat Normity weer iets sneller en beter vindbaar is geworden. Verder hebben we dreigingen en maatregelen van de ISO 27002 aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat risicoanalyses met dreigingsmodellen nu nog makkelijker werken. En verder de volgende kleine punten:

 • Lege mappen kunnen nu worden verwijderd
 • Je kunt nu taken op (on)zichtbaar zetten
 • Ruimtes beheren doe je nu bij bedrijfsmiddelen
 • 4 (!) nieuwe artikelen aan de blog toegevoegd
 • Diverse ISO 27001 zijn (deels) herschreven
 • Bij bewijslast wordt nu ook de norm getoond
 • Je kunt nu je eigen logboek items beheren

5.2.0

Assets en meer!

11-08-2022

Nieuwe functionaliteit

We zijn de afgelopen paar weken lekker druk geweest. We hebben opnieuw veel feedback van jullie mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Samen maken we Normity iedere dag beter! Daarnaast hebben we ook compleet nieuwe functionaliteit toegevoegd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen!

NOR-537 Uitbreidingen bedrijfsmiddelen
Zoals gezegd: veel uitbreidingen in dit onderdeel. Een uitgebreidere planning, rapportages, de mogelijkheid om reparaties op te nemen, meer reminders, een verbeterde importfunctionaliteit. Gebruik je dit nog niet? Wij vertellen je graag meer.
NOR-636 Mailtjes aan functies
Acties en taken kunnen voor de uitvoering worden gekoppeld aan personen, maar ook aan functies. De herinneringsmailtjes voor die taken en acties worden (wanneer ze gekoppeld zijn aan functies) gestuurd aan alle personen met die functie!
NOR-556 Logging incidenten
Houd je je incidenten ook in Normity bij? Mooi. Om dit proces te ondersteunen hebben we de logging daarvan uitgebreid. Iedere belangrijke wijziging in de incidenten is nu terug te vinden in de logging. Zeker bij incidenten wel zo belangrijk.
NOR-620 Meer planning rapportages
We hadden al een rapportage voor de planning van documenten, maar nu hebben we ook een rapportage voor de planning van bedrijfsmiddelen. Deze is nu te vinden in een menu met tabs boven het overzicht met respectievelijk documenten en bedrijfsmiddelen.
NOR-604 Meerdere verwerkingsregisters
Tot nu toe kon je in Normity slechts een verwerkingsregister bijhouden. Sommige organisaties hebben echter meerdere registers, bijvoorbeeld een reguliere en een voor de Wpg. Vanaf nu kun je meerdere registers in Normity aanmaken.
NOR-579 Zoeken op eigenaar / uitvoerder
Je kon al bij acties zoeken op eigenaar. Vanaf deze release kun je ook zoeken op de uitvoerder van acties. Dit zorgde in het verleden nog wel eens voor verwarring bij onze klanten, dus blij dat deze hiermee is opgelost!
NOR-610 Meer templates
Ondertussen blijven we bij Normity druk met het aanmaken van nieuwe templates. Om jullie het leven makkelijker te maken. In deze release zijn verschillende templates voor ISO 27001 aan Normity toegevoegd.
NOR-618 Maatregelen bij risico's
Heb je je risico's in Normity vastgelegd? En misschien zelfs wel gekoppeld aan een dreigingsmodel? Dan kun je vanaf deze release aan iedere risico ook maatregelen koppelen uit de normen die voor jou beschikbaar zijn!
NOR-623 Gekoppelde bestanden
Je kon al langer in Normity bestanden onderling koppelen als bovenliggend of onderliggend document. Ideaal om relaties aan te geven tussen documenten. Nu is dit overzicht verder verbeterd, waardoor je de gekoppelde documenten sneller kunt openen.
NOR-625 Preview afbeeldingen
De previewer van documenten werkte altijd al voor bestanden van het type PDF, DOCX, XLSX enzo. Maar niet voor afbeeldingen. Dat is vanaf deze release ook opgelost. Je kunt nu ook alle geuploade afbeeldingen previewen.

En dan hebben we ook nog vele tientallen kleinere verbeteringen doorgevoerd, die we hier niet allemaal gaan noemen. Kleine foutjes en onhandigheden. Zodat je bijvoorbeeld met minder klikken toch komt waar je wezen moet. Of dat je meerdere documenten ineens kunt koppelen aan een dossier. Om maar wat puntjes te noemen. Op naar de volgende release!

5.1.0

Kleinere update

05-06-2022

Geen grote update dit keer, maar diverse kleinere verbeteringen. Een deel van de verbeteringen zitten overigens in onze website zelf: een paar nieuwe artikelen, klantverhalen, pagina's voor ISO 14001, REOB en VCA, en meer informatie over dreigingsmodellen. Maar ook een paar aanpassingen in Normity zelf. Hieronder lees je er meer over!

NOR-295 Sortering
In de vorige release hebben we het vasthouden van sorteringen geintroduceerd. Mede op basis van jullie ervaringen hebben we daarin nog een paar aanpassingen gemaakt. Zo wordt de sortering nu ook vastgehouden nadat je uitlogt en daarna weer inlogt.
NOR-599 Planning documenten
Het planningsoverzicht bij documenten bevat nu ook de eventuele los geplande datums. Je kunt daar nu bovendien kiezen of je alleen jouw documenten of die van iedereen kunt zien. Oh, en de naam / functie van de eigenaar wordt daar nu ook getoond.
NOR-600 Maatregelen bij RAVIB
Gebruik je het dreigingsmodel RAVIB, dan hoort bij ieder geselecteerd risico ook een set met mogelijke maatregelen. Deze relatie wordt nu expliciet gemaakt. Bij een risico o.b.v. RAVIB verschijnt nu een extra tabblad Maatregelen.
NOR-599 Vasthouden herkomst
Op verschillende plaatsen houden we nu de herkomst van een actie vast. Voeg je bijvoorbeeld een actie toe bij een incident, dan keert het scherm na toevoegen automatisch terug naar het incident. Dit was voorheen niet het geval.
NOR-572 Inzicht inhoud mappen
Heb je rechten om mappen te beheren? Dan kun je vanaf nu in dat onderdeel ook meteen zien welke documenten aan die map zijn toegevoegd. Dit was al indirect mogelijk via het menu-item Acties zelf, maar nu ook bij Beheer > Mappen.
NOR-589 Norm NEN 14001
NEN 14001 specificeert de eisen aan een milieumanagementsysteem. Een aantal klanten hebben ons hierom gevraagd. En zoals bekend: vragen jullie om een nieuwe norm, dan voegen we deze toe. Ook geinteresseerd in deze norm, laat het weten!
NOR-601 AVG als norm
Er bestaat geen officiele AVG norm. Dat maakt het voor organisaties soms lastig om vast te stellen of je hieraan volledig voldoet. Vandaar dat wij zelf een normering op basis van AVG hebben vastgelegd. Superhandig voor je compliancy.
NOR-594 Nieuwe badges
Houd jij van het sparen van badges in Normity? Dan hebben we goed nieuws voor je. Dit keer een update met 10 nieuwe badges om te verdienen. Je vindt een overzicht van jouw badges via je eigen instellingen in het menu rechtboven.
NOR-596 Dark mode
Energiezuiniger werken? Of vind je een donkerder scherm gewoon fijner voor je ogen? Met deze release introduceren we een zogenaamde dark mode. Je kunt deze activeren via je eigen instellingen via het menu-item rechtsboven op het scherm.

5.0.1

Lekker bezig!

29-05-2022

Nieuwe functionaliteit

Zoals jullie inmiddels wel van ons gewend zijn: een update waarbij we naar jullie opmerkingen hebben geluisterd. Verder zijn we overgestapt naar een nieuwe versienummering (we zitten nu bij versie 5), maar dat heeft vooral te maken met veel onderhuidse verbeteringen. Performance, beveiliging, dat soort saaie, maar oh zo belangrijke zaken!

NOR-537 Bedrijfsmiddelen
We blijven maar doorgaan met bedrijfsmiddelen. Of wat sjieker: asset management. We hebben weer veel aangepast. Bijvoorbeeld veel nieuwe koppelingen, bijvoorbeeld met contactpersonen en leveranciers. Ook kun je nu aan gekoppelde documenten labels hangen, bijvoorbeeld 'factuur'.
NOR-513 Planning bedrijfsmiddelen
Het plannen van bedrijfsmiddelen is nu wel erg fraai. Al zeggen we het zelf. Je kunt namelijk meerdere cycli plannen op een bedrijfsmiddel. Bijvoorbeeld het onderhoud, controles en bijvullen. We noemen maar wat. Ideaal om goed je bedrijfsmiddelen te kunnen beheren!
NOR-557 Sortering overzichten
By popular demand: jouw sorteringen worden nu onthouden. Heb je in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld Applicaties) de sortering gewijzigd, dan wordt deze onthouden voor de volgende keer. Wel zo makkelijk! Ook kun je nu sorteren op meer velden dan voorheen.
NOR-502 Onthouden inlognaam
We zijn bezweken onder jullie verzoeken! Vanaf deze release is het mogelijk om je inlognaam voor 30 dagen te laten onthouden. Ietsje minder veilig, maar natuurlijk wel zo makkelijk wanneer je vaak moet inloggen.
NOR-503 Verloopdata documenten
Sinds de vorige release kun je het beheer van documenten uitgebreider plannen. Toch waren er klanten die ook losse datums wilden houden. Hiervoor hebben we niet 1, niet 2, maar 3 losse datums toegevoegd! Gewoon ook via het tabblad Planning bij Documenten!
NOR-588 Aantallen overzichten
Ook een vraag vanuit meerdere hoeken: is het mogelijk om bij ieder overzicht aan te geven hoeveel items het overzicht bevat. Zodat er niet handmatig (of via Excel) hoeft te worden geteld. Natuurlijk! Vanaf deze release vind je onderaan iedere tabel het totaal aantal items!
NOR-585 Beheer privacymodule
Het aantal items onder het menu-item Beheer werd wel erg lang. We zijn nu stapsgewijs items aan het groeperen. Deze keer is het de beurt aan de beheeritems die horen bij de privacymodule. Bijvoorbeeld voor persoonsgegevens. Wel zo overzichtelijk!

4.8.0

Goed luisteren!

08-05-2022

We hadden grootse plannen voor nieuwe functionaliteit, maar deze release is de focus toch meer komen te liggen op klein gemak. Zaken die nog net niet helemaal lekker lopen. Geweldig dat jullie ons dit blijven sturen, samen maken we Normity steeds beter. Het volgende is onder andere nieuw in versie 4.8.0:

 • Acties later kunnen (ont)koppelen aan taken
 • Mogelijkheid om mailtje te ontvangen bij nieuwe documenten
 • Importeren van leveranciers is nu ook beschikbaar
 • Wijzigen van taak leidt niet tot aanpassen naam momenten
 • Leveranciersets en belang leveranciers gesplitst
 • Beter overzicht van de incidenten (en nieuwe velden!)
 • Mogelijkheid om een document uit review te halen
 • In de tijd kunnen plannen van verwijzingen / competenties
 • Fout bij openen documenten opgelost
 • Fout bij het zoeken op acties opgelost
 • Diverse kleine verbeteringen interface op telefoon

4.7.0

Aanscherpen functionaliteit

18-04-2022

Dit keer alleen maar kleine aanpassingen. Maar wel een heleboel! Allemaal kleine en handige aanpassingen om het werken met Normity nog makkelijker te maken. Grotendeels op basis van jullie input. Keep it coming! Hierbij moet je onder andere denken aan de volgende aanpassingen:

 • Verzenden van mailtjes gaat nu sneller
 • Je kunt nu ook verwijzingen plannen
 • Aantal verwijzingen per document klopt nu
 • Paar kleine typefouten uit normen gehaald
 • Beleidsmap is nu ook te hernoemen
 • Rapportage verlopen documenten toegevoegd
 • Zoeken op leverancier werkt nu als verwacht
 • Subdomeinen zijn nu volledig ingeschakeld
 • Foutje bij downloaden templates opgelost
 • Paar kleine interface aanpassingen
 • ...

4.6.1

Documenten planning

28-03-2022

Belangrijkste nieuwe functionaliteit in deze versie is de mogelijkheid om een planning op te zetten voor een document. Voorheen moest je altijd een verloopdatum opgeven. Dat moest je na een controle steeds opnieuw invullen. Dat hoeft nu niet meer. Via het tabblad Planning bij het document, kun je nu het hele controleschema ineens vastleggen. Wel zo makkelijk!

Verder diverse andere aanpassingen. Bijvoorbeeld een verbeterde logging. Ook hebben we de WPG norm toegevoegd, net als HKZ Zorg en Welzijn, en de VCA norm. Ook kun je nu documenten previewen in het detailscherm. Verder kun je toelichtingen bij documenten opgeven. En zo hebben we nog tientallen kleine verbeteringen doorgevoerd. Wel zo handig!

4.5.0

Aan de slag!

02-03-2022

Nieuwe functionaliteit

In deze update vooral heel veel kleine aanpassingen om het werk makkelijker te maken in Normity.

 • Ook loggen wanneer een document wordt toegevoegd
 • Nu ook kunnen zoeken op applicatietype
 • Weer 30 prachtige achtergronden erbij
 • Altijd taken toevoegen bij bewijslast
 • Nieuw artikel over cyberwoordenboek
 • Nieuw artikel over Wpg voor boa's
 • Wpg voor boa's toegevoegd
 • Aangeven wie meldingen incidenten ontvangt
 • Nu ook mogelijk om NCR's te melden
 • Klantspecifieke welkomstteksten
 • Importeren gebruikers uitgebreid
 • WPG velden toegevoegd aan register
 • Bovenbalk door klant instelbaar
 • Diverse nieuwe templates ISO 27001
 • REOB norm toegevoegd
 • VCA norm toegevoegd

4.4.1

Klein maar fijn!

13-02-2022

Nieuwe functionaliteit

Opnieuw een paar belangrijke updates voor onze klanten. Een soort tussendoor update. Dus niet zo heel veel aanpassingen, maar wel heel nuttig!

NOR-407 Derdelijnscontroles
Het is nu mogelijk om dossiers aan te maken. Een dossier bestaat uit een status, beschrijving en startdatum. En dossiers kun je vullen met documenten. Ideaal als je met derdelijnscontroles werkt, maar ook te gebruiken voor andere sets van documenten.
NOR-500 Bedrijfsmiddelen import
Je kunt nu ook je bedrijfsmiddelen importeren. Deze uitbreiding hebben we gebruikt om meteen een paar aanpassingen door te voeren aan de bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld de datum voor ingebruikname en de eigenaar van het bedrijfsmiddel.
NOR-513 Koppelen van documenten
Tot op heden kon je alleen bij bewijslast documenten koppelen aan norm elementen. Het omgekeerde is vanaf heden ook mogelijk: bij een document kun je nu ook meteen aangeven bij welke norm elementen deze hoort.
NOR-509 Subdomein per klant
Iedere klant krijgt vanaf deze update een of meerdere eigen subdomeinen. In de trant van https://klantnaam.normity.nl. Niet alleen vriendelijker maar ook veiliger. We vertellen je hier binnenkort meer over.

4.4.0

Verdiepende uitbreidingen

18-01-2022

Nieuwe functionaliteit

We hebben verspreid over Normity veel aanpassingen gedaan. Voor het grootste deel op basis van jullie feedback! Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste uitbreidingen. Oh, en we hebben veel verbeteringen doorgevoerd op het gebied van beveiliging. Daarnaast hebben we onze publieke website verder uitgebreid, dus neem gerust een kijkje!

NOR-116 Nixu privacy risicomodel toegevoegd
Ga je aan de slag met een risicoanalyse op het gebied van privacy? Binnen je organisatie, een proces of een applicatie? Grote kans dat je dan plezier gaat hebben van dit nieuwe dreigingsmodel.
NOR-394 Verwijzingen bij bewijslast
Bij de bewijslast vond je al de documenten die gekoppeld waren aan specifieke acties. Daar ontbraken nog de verwijzingen die bij die actie hoorden. Niet langer, want sinds deze update staan zij er ook.
NOR-425 BIV optie bij risico's
BIV staat voor Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid. Belangrijke termen, zeker in normen als ISO 27001 en NEN 7510. Het is bij risico's nu mogelijk om de BIV op te geven.
NOR-426 Belanghebbenden uitgebreid
Tot op heden was het onderdeel Belanghebbenden vrij basaal. Met deze update zijn diverse aanpassingen doorgevoerd. Zo zijn de eisen los vermeld, en zijn aanvullende velden opgenomen.
NOR-428 Dashboard uitbreidingen
Vanaf heden kun je weer twee nieuwe widgets toevoegen aan je dashboard. Beiden hebben betrekking op de risico's. Een is een overzicht met het risiconiveau en de ander de risicomatrix.
NOR-479 Verspringende pagina's
Beetje onhandig: wanneer je in Normity een item toevoegt, springt deze daarna meteen weer naar het overzicht. Vanaf deze update niet meer: je blijft dan in het betreffende tabblad.
NOR-403 Wettelijke eisen uitgebreid
Vanaf deze versie zijn een paar velden toegevoegd aan het onderdeel wettelijke eisen. Zo kun je nu de verantwoordelijke voor een wettelijke eis toevoegen, evenals het toepassingsgebied.
NOR-404 Belangrijke leveranciers
Je kunt nu direct opgeven welke leveranciers voor jou belangrijk zijn. Bijvoorbeeld om te bepalen met welke leveranciers je een beoordeling gaat doen. Dit doe je via zogenaamde sets.

4.2.0

Popular demand!

13-11-2021

Nieuwe functionaliteit

Veel tips en verzoeken vanuit de gebruikersgroep. Daarom een korte tussentijdse release met diverse aanpassingen. Natuurlijk ook wat andere zaken vanuit onze backlog, bijvoorbeeld 10 nieuwe badges, meer templates, meer aanpassingen in de auditlog, een verbeterde foutafhandeling en een nieuwe provider!

NOR-445 Opslaan verwijzingen
Bij bepaalde speciale tekens gaf het opslaan van verwijzingen een probleem. Dat gold onder andere voor het zogenaamde slash-teken. Dat is nu opgelost!
NOR-442 Status van incidenten
Incidenten (op organisatieniveau) hebben nu automatisch een status. Deze status kun je altijd aanpassen om de voortgang van incidenten goed bij te kunnen houden.
NOR-271 Oorzaak en doel verplicht
Het is nu mogelijk om via de instellingen zelf te bepalen of je bij acties de velden oorzaak en doel verplicht wilt zien.
NOR-443 Verlopen documenten
Op het dashboard kun je nu een blok toevoegen met alle verlopen documenten, voor zover deze aan jou zijn gekoppeld. Altijd snel inzicht!
NOR-276 Recht op bewijslast
Een gebruiker met alleen het recht om bewijslast in te zien, kan nu ook de details van bewijslast bekijken. Wijzigen, verwijderen of toevoegen vanzelfsprekend niet.
NOR-305 Mail herinneringen
Er wordt nu ook een mailtje verstuurd aan de eigenaar op de dag dat het document verloopt. Dus niet alleen meer op de ingestelde herinneringsdatums.
NOR-407 Verbergen referral programma
We vinden het super als je andere gebruikers wijst op de mogelijkheden van Normity. Wil je het referral programma niet zien, zet het dan uit in de instellingen.
NOR-409 Code voor incidenten
Vanaf nu krijgt ieder incident automatisch een code toegewezen. De prefix voor het incident kun je als klant natuurlijk nog steeds zelf bepalen.

4.0.3

Aanpassinkjes

29-10-2021

Heel veel kleinere aanpassingen dit keer. Natuurlijk weer nieuwe badges en achtergronden, maar vooral veel bug fixing. Oh, en de introductie van Templates, maar daarover in de volgende release nog veel meer!

4.0.2

Quick release

13-10-2021

Nieuwe functionaliteit

NOR-377 Versturen van reminders
Misschien hadden jullie het al gemerkt, maar Normity verstuurde geen reminders meer. Daarvoor was een aanpassing nodig die met deze versie is doorgevoerd. Laat het mailen beginnen!
NOR-198 Incidenten uitgebreid
Normity bood al incidenten aan, maar nu voldoet deze ook beter aan de normering eisen. Zo kun je nu prima de zogenaamde 4-O's hierin kwijt: oorzaak, omvang, oplossing en operationaliteit.
NOR-389 Meerdere functies
Vanaf deze versie is het mogelijk om meerdere functies / rollen aan een gebruiker toe te kennen. By popular demand. Hierdoor kun je nu fijnmaziger rechten toekennen aan gebruikers.
NOR-393 Dashboard aanpassen
Rechts op het dashboard vind je nu een icoon waarmee je het dashboard meer naar jouw smaak kunt aanpassen. In de loop van de tijd zullen we nog meer widgets aan het dashboard gaan toevoegen.
NOR-406 Eerste set badges
Vanaf deze versie kun je in Normity badges verdienen! Deze verdien je door bepaalde taken uit te voeren. In de aankomende tijd gaan we dit verder uitbreiden!

4.0.0

Documentbeheer

14-09-2021

Nieuwe rechten

 • Beheren van pagina's
 • Planning van acties
 • Beheren van belanghebbenden

Nieuwe functionaliteit

NOR-22 Planning van activiteiten
Er is nu een aparte functie beschikbaar voor het plannen van activiteiten. Een deadline datum opgeven bij een actie is niet langer nodig, deze kun je ook via het planningscherm opgeven.
NOR-36 Belanghebbenden beheren
Belanghebbenden (ook wel stakeholders genoemd) moeten bij de meeste normen worden gedefinieerd. Het is nu mogelijk deze in het onderdeel Organisatie > Belanghebbenden bij te houden.
NOR-201 Workflow bij documenten
Documenten kunnen nu een workflow hebben. Je bepaalt zelf of het document de status concept heeft of definitief. Een document met de status concept kun je door een andere gebruiker laten beoordelen.
NOR-331 Mail versturen
Zowel bij de workflow bij documenten als de workflow bij acties kunnen nu allerlei mails worden verzonden aan betrokkenen. Op deze manier worden gebruikers beter op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.
NOR-341 Beter beheren van taken
Voorheen was het lastig om meerdere momenten binnen een taak ineens te wijzigen. In het onderdeel Taakbeheer is het nu mogelijk om ineens meerdere momenten te verplaatsen of te verwijderen.
NOR-375 ISO 17025 toegevoegd
De norm ISO 17025 is aan Normity toegevoegd. Deze norm is gericht op beproevingslaboratoria. Het is een bevestiging van de technische bekwaamheid van het laboratorium.
NOR-102 Documenten buiten Normity
Wil je documenten ook buiten Normity beschikbaar maken, bijvoorbeeld via een intranet? Dat kan nu via het onderdeel Pagina's. Daarmee maak je snel een pagina die je elders kunt gebruiken.

Overig

 • Fout bij het verwijderen van incidenttype opgelost
 • Taken hebben nu ook een herinneringsdatum
 • Iedere gebruiker bepaalt nu zelf of hij informatie over de nieuwe versie ziet
 • Taken kunnen nu de naam van een eerder verwijderde taak hebben
 • Meerdere mutaties op acties worden nu in het logboek vastgelegd
 • Meldcode van het AP past nu volledig in het bijbehorende veld
 • Prefix bij een verwijzing wordt automatisch toegevoegd als het een link is
 • Bij de verklaring van de toepasselijkheid kan ook de bewijslast worden getoond
 • Aan een actie kan ook een verwijzing worden gekoppeld
 • Een kerngebruiker kan nu maximaal 9 in plaats van 4 rechten hebben
 • Verwijderde risico's worden niet langer getoond
 • Bij risico's worden inactieve gebruikers niet langer getoond
 • Diverse artikelen bij ISO 27001 zijn aangepast
 • Wijzigen van intern / extern bij risico's gaat nu goed
 • Documenten kunnen nu aan incidenten worden gehangen
 • Vanuit bewijslast kun je direct een taak koppelen
 • Mogelijkheid alles ineens van toepassing te verklaren
 • Bij een gekoppelde link wordt het aantal versies niet langer getoond

3.8.0

Voorbereidingen

08-08-2021

Nieuwe rechten

 • Inzien van de normen

Nieuwe functionaliteit

NOR-314 Logboek aanpassen bij belangrijke mutaties
Wanneer je bijvoorbeeld de einddatum van een actie verandert, wordt dit automatisch aan het logboek toegevoegd.
NOR-314 Rollen nu ook bij taken
Taken hebben nu ook rollen, zowel eigenaar, uitvoering als controle.
NOR-87 Workflow bij acties en taken
Je kunt nu zowel bij de uitvoering als de controle een persoon of rol kiezen. Heb je een controleur aangewezen, dan vindt hier automatisch workflow plaats.
NOR-10 Logregels beter inzien
Logregels die voorzien zijn van een commentaarregel zijn nu altijd via een klik open te klappen.
NOR-292 Nieuwe taak toevoegen verplaatst
In verband met consistentie is het toevoegen van een nieuwe taak nu verplaatst naar Activiteiten > Taken.
NOR-296 Volgnummers bij risico's
Alle risico's krijgen nu automatisch een volgnummer, waarmee ze eenvoudiger te identificeren zijn.
NOR-310 Preview functie werkend
Vanaf deze versie kun je de preview functie op documenten ook daadwerkelijk gebruiken. Ideaal om niet te downloaden!
NOR-311 Export van risico's
Deze export is behoorlijk uitgebreid. Je ziet nu ook direct alle acties die je aan de risico's hebt gekoppeld.
NOR-316 Preview van niet-downloads
Je kunt als klant nu zelf bepalen (via de instellingen) of je een niet-download wel van een preview wilt voorzien.
NOR-310 Alleen de AVG module
Het is nu mogelijk om alleen de AVG module van Normity te gebruiken als klant.
NOR-322 Taken hebben herinneringen
Vanaf deze release kun je bij taken nu ook twee herinneringsdatums opgeven.
NOR-330 Overzicht acties op homepage
Op de homepage stonden altijd twee overzichten met acties. Deze zijn vanaf deze release samengevoegd.
NOR-332 Taken op eind van de maand
Taken stonden voorheen op de eerste van de maand. Dit was echter onhandig. Nu staan ze altijd op het eind van de maand.

3.7.0

Volwassenheid

18-06-2021

Nieuwe rechten

 • Mailen van verwerkingen

Nieuwe functionaliteit

NOR-99 Actualiseren verwerkingen
Je kunt nu een selectie maken van verwerkingen die langere tijd ongewijzigd zijn geweest. Vervolgens is het direct mogelijk om alle belanghebbenden vanuit Normity hierover direct te berichten.
NOR-137 Beloningsprogramma
Normity bevat vanaf deze versie een beloningsprogramma. Iedere klant die een andere klant aanbrengt, wordt hiervoor beloond. Het programma is te benaderen via de knop in de bovenbalk van Normity!
NOR-163 Preview bestanden
Om een document te bekijken kan nu ook de preview functie worden gebruikt. Deze staat standaard per klant uit, maar kan via de instellingen worden geactiveerd. De preview is beschikbaar voor de gebruikelijke formaat bestanden, zoals XLS(X), PDF en DOC(X).
NOR-188 Prijsmodel
In deze versie is het prijsmodel van Normity doorgevoerd. Dat betekent dat het aantal gebruikers (per type) en het aantal ondersteunde normen door jouw abonnement wordt bepaald.
NOR-205 Instellingen uitgesplitst
Er kwamen wel erg veel instellingen! Daarom is het onderdeel Instellingen uitgesplitst in persoonlijke instellingen, klantspecifieke instellingen, vertalingen en het gekozen abonnement.
NOR-233 Mailen berichten
Mailtjes vanuit Normity kwamen niet altijd aan. We hebben daar actie op ondernomen. Vanaf deze versie is het mailverkeer weer betrouwbaar als voorheen.
NOR-243 Verwijzingen
Naast documenten kunnen nu ook verwijzingen centraal worden beheerd. Bijvoorbeeld links naar netwerklocaties of naar pagina's op het intranet en internet. Deze kun je vervolgens net als documenten op meerdere plekken gebruiken.
NOR-260 Document rapportage
In het onderdeel Documenten zijn nu meerdere rapportages beschikbaar. Bijvoorbeeld de grootste documenten, de oudste documenten en de meest recent toegevoegde documenten.

Verdere aangepast

 • Incidenten kunnen nu gekoppeld worden aan applicaties
 • Ook klantspecifieke persoonsgegevens worden ondersteund
 • Schijfruimte is nu per klant direct inzichtelijk
 • Datepicker vertaald in het Nederlands en Engels
 • Documenten kunnen nu gekoppeld worden aan bedrijfsmiddelen
 • Per klant kan onderscheid correctief / preventief worden gemaakt
 • Bij instellingen wordt nu aangegeven wanneer een herstart nodig is
 • Bij alle rechten wordt dit bij een gebruiker nu juist aangegeven
 • Bij een leverancier kun je nu ook het land opgeven
 • Impact en kans worden nu ook per taal aangepast
 • Controle op unieke emailadressen is verder uitgebreid
 • Mail bij incidenten bevat nu meer relevante informatie
 • Klant kan nu zelf de saturatie van de kleuren aanpassen
 • Uitgesloten artikelen zijn in de bewijslast nu beter herkenbaar
 • Bij bewijslast kan toegevoegd commentaar nu gewijzigd worden
 • Fout bij het berekenen van het aantal incidenten is opgelost
 • Diverse teksten (o.a. homepage en partners) op website aangepast
 • De maximale grootte van een upload is verhoogd naar 10 Mb
 • Fout met bestanden met daarin een komma, is opgelost
 • Het sorteren van het risiconiveau volgt nu het niveau

3.6.0

Klantervaringen

07-05-2021

Nieuwe rechten

 • Eigen competenties beheren
 • Kennisbrontypen beheren
 • Kennisbronnen beheren
 • Kennisbronnen dashboard

Nieuwe functionaliteit

NOR-141 Algemene zoekfunctie
Normity is uitgebreid met een complete zoekfunctie. Boven midden in het scherm kan nu gezocht worden op zelfgekozen termen. De zoekfunctie doorzoekt vervolgens alle onderdelen die bij jou in gebruik zijn.
NOR-71 Kennisbronnen toegevoegd
Vanaf deze versie kun je in Normity kennisbronnen beheren. Dit zijn bronnen waarmee kennis op niveau wordt gehouden. Bijvoorbeeld interessante websites, nieuwsbrieven, en organisaties waarbij je bent aangesloten.
NOR-103 Opzet van acties
Acties zijn nu opgedeeld in tabbladen. Op het eerste tabblad de details, op het tweede alle koppelingen (met onder andere risico's, leveranciers etc.) en op het derde tabblad eventueel gekoppelde en te koppelen documenten.
NOR-130 Kleurstelling
Normity is overgegaan op zachtere kleuren, waardoor alle tabellen nu beter leesbaar zijn. Deze kleurstelling is ook terug te vinden in alle grafieken en andere elementen met achtergrondkleuren ter verduidelijking.
NOR-143 Wettelijke eisen uitgebreid
Bij wettelijke eisen is het nu mogelijk om direct applicaties te koppelen. Op deze manier krijg je meer inzicht op welke applicaties wettelijke eisen betrekking hebben. Ook kun je nu acties en documenten koppelen.
NOR-162 Klantspecifieke teksten
Zowel bewijslast en incidenten zijn termen die niet alle klanten willen gebruiken. Zij opteren liever voor bijvoorbeeld compliancy en issues. Om dit mogelijk te maken kunnen klanten deze termen zelf aanpassen.
NOR-166 Visuele verbeteringen
Bij vrijwel alle onderdelen in Normity zijn de tabbladen uitgebreid met getallen. Deze getallen geven aan hoeveel elementen deze bevat. Bijvoorbeeld het aantal documenten of acties. Dit gebeurt ook in de overzichten.
NOR-170 ISO 9001 NL toegevoegd
Normity had al de Engelse versie van ISO 9001 beschikbaar voor haar klanten. In versie 3.6.0 is ook de Nederlandse versie van de ISO 9001 norm toegevoegd. Dit maakt het voor sommige klanten een beter leesbare norm.
NOR-171 Accounts activeren
Het activeren van accounts was al mogelijk, maar vanaf deze versie kan de activeringlink ook worden ingezien voor beheerders. Op die manier kan een beheerder waar mogelijk de link ook anders aan de ontvanger sturen.

Verdere aangepast

 • Aantal uren voor activeren link zelf in te stellen
 • De datumprikker is verbeterd met extra functies
 • Zoeekfunctie op documenten ook op trefwoorden
 • Acties nu ook te koppelen aan leveranciers
 • Herkomst van documenten heeft nu een toelichting
 • Gedeeltelijke toepasselijkheid wordt toegelicht
 • Applicaties nu ook te koppelen aan verwerkingen
 • Bij documenten worden ook netwerkpaden opgeslagen
 • Nieuwe rechten worden gemeld via de release
 • Vaste mailfooter voor alle medewerkers
 • Alle publieke pagina's over normen gemaakt
 • Nieuwe termen en volgorde bij impact aangepast
 • Rechten zijn nu onderling verbonden in het overzicht
 • Artikel toegevoegd over het verlenen van support
 • Getallen bij het overzicht taken is toegevoegd
 • Bij dropdowns met artikelen wordt ook de norm getoond
 • Ook overige documenten koppelen aan taken
 • Verwijzing naar Morloff uit de footer gehaald
 • De term Momenten is uit de interface gehaald
 • Bij persoonsgegevens is de term Speciaal verwijderd
 • Leverancierstatussen zijn aangepast (en met toelichting)
 • Prijsmodel van Normity toegevoegd aan website

3.5.0

Optimalisatie

15-05-2021

In deze release

NOR-47 Toestemming Normity support
Vanaf heden hebben de medewerkers van Normity standaard geen toegang meer tot klantomgevingen. Iedere klant kan via het beheer zelf aangeven wanneer (en hoe lang) een Normity medewerker toegang krijgt. Deze toegang wordt bovendien gelogd. Het geven van toestemming is een recht.
NOR-41 Privacymodel LINDDUN GO
Het privacymodel LINDDUN GO is toegevoegd aan Normity. Dat betekent dat het nu mogelijk is om risicoanalyses uit te voeren op basis van dit dreigingsmodel. LINDDUN GO is specifiek gericht op het identificeren van relevante dreigingen op het gebied van de privacy.
NOR-78 Medewerkers importeren
Zeker wanneer je net bent gestart met Normity is het prettig om via een Excelbestand alle medewerkers te kunnen inlezen. Al deze medewerkers ontvangen vervolgens meteen een uitnodiging om hun account te verifieren. Direct toegankelijk via het onderdeel Beheer > Importeren.
NOR-51 Incidentregistratie
Normity bevatte al functionaliteit om privacy incidenten te registreren en te volgen. Hieraan is nu ook een algemene incidentregistratie functionaliteit toegevoegd, voor incidenten, bijna-incidenten en ongelukken. Nu nog enigszins basaal, maar dit wordt in de aankomende tijd verder uitgebreid.
NOR-58 Documentatie verwerkingen
Bij het verwerkingsregister is het nu mogelijk om documentatie te koppelen aan verwerkingen. Ideaal wanneer je bijvoorbeeld een DPIA of andere documentatie graag een verwerking wilt koppelen. De documentatie die je hier toevoegt is natuurlijk ook elders in Normity te (her)gebruiken.
NOR-109 Opslag van bestanden
Voor extra beveiliging wordt nu een bestand met een unieke sleutel opgeslagen op onze servers. Dat betekent dat een account en een bestandsnaam niet langer voldoende is om een bestand op te vragen. Naast de unieke sleutel is bovendien ook het bestand zelf met een andere naam opgeslagen.
NOR-75 Documentatie competenties
Ook bij het onderdeel competenties kun je nu documentatie koppelen. Dit is bijvoorbeeld gewenst wanneer je kopieen van certificaten aan de competentie wilt koppelen. En net als op alle andere plaatsen, is de documentatie die je hier toevoegt, ook elders te (her)gebruiken.
NOR-101 Nieuw dashboard
Na het inloggen krijgt de gebruiker direct inzicht via een set belangrijke indicatoren: acties, taken, incidenten, bewijslast en verlopen documenten. Het detailoverzicht met de status van de bewijslast is nu onderdeel geworden van het menu-item Norm.
NOR-106 RISMAN dreigingsmodel
De RISMAN methode is gericht op risicomanagement. Deze is vooral geschikt voor (bouw)projecten, maar is ook toe te passen op organisaties en programma's. Normity ondersteunt vanaf heden het RISMAN dreigingsmodel bij het opzetten van risicoanalyses. Zie het onderdeel Risicoanalyse.
NOR-122 Export risico's
Overzichten met risico's zijn nu direct te exporteren. Hiervoor is een knop toegevoegd aan het scherm. Bij de export zijn alle relevante velden opgenomen. Onderdeel daarvan is ook de dreiging waarop het risico is gebaseerd. Dit is natuurlijk alleen relevant als een dreigingsmodel is gebruikt.

Verdere aangepast

 • Onderscheid tussen informatiesysteem en applicatie toegevoegd
 • Koppeling gelegd tussen risico's en applicaties
 • Importfunctie voor applicaties verder uitgebreid
 • Beheerschermen toegevoegd voor de bewaartermijnen
 • Diverse nieuwe pagina's aan de website toegevoegd
 • Nieuwe testimonials van klanten toegevoegd
 • Gelijktrekken van alle documentatie templates
 • Alle ingezette libraries en modules ge-update
 • Reminderdatums toegevoegd aan het onderdeel Acties
 • Alle scheduled tasks doorgenomen en gevalideerd
 • SMS en email inlogschermen ook met 6 digit scherm
 • Het onderdeel Beleidtemplates is verwijderd
 • Nieuwe grafische engine voor grafieken toegevoegd
 • Nieuw kleurenschema voor tabellen en grafieken
 • Inloghistorie is nu ingedeeld in pagina's
 • Nieuwe contactgegevens van Normity toegevoegd
 • Algemene Voorwaarden toegevoegd aan de website

3.4.0

Privacy aanscherpen

01-04-2021

In deze release

NOR-1 Verschillen tekst HKZ verwerkt
De HKZ-norm voor Kleine Organisaties is aangepast. De norm is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. In de nieuwste versie zaten veel kleinere aanpassingen in de tekst. Vooral aanscherpingen van teksten. In Normity zijn deze aanpassingen verwerkt.
NOR-27 Disabled tabbladen beter herkenbaar
Het kan zijn dat bepaalde tabbladen in Normity niet aanklikbaar zijn. Bijvoorbeeld door beperkte rechten of doordat bepaalde informatie nog niet is toegevoegd. Het uiterlijk van deze tabbladen is nu zodanig aangepast dat het beter herkenbaar is voor gebruikers.
NOR-11 Bij leverancier worden applicaties getoond
Veel informatie binnen Normity hangt met elkaar samen. Zo ook leveranciers en applicaties. Het was al langer mogelijk om bij een applicatie aan te geven welke leverancier(s) daarbij hoort. Nu zie je bij de leverancier zelf ook direct aan welke applicaties hij is gekoppeld.
NOR-16 Onderdeel Verwerkers toegevoegd
Binnen de Privacy module is nu het onderdeel Verwerkers toegevoegd. Leveranciers konden al langer worden aangemerkt als verwerker. Nu is er ook een onderdeel Verwerkers. Je kunt hier onder andere applicaties, documenten en verwerkingen koppelen. Zie Privacy > Verwerkers!
NOR-25 Documenten koppelbaar aan leveranciers
Je kunt nu ook documenten koppelen aan leveranciers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan contracten of beoordelingen. Wanneer een leverancier ook een verwerker is, is het afhankelijk van je rechten of je alle documenten ziet. Op deze manier kun je zelf bepalen wie wat ziet.
NOR-4 Normtitels door gebruikers aanpasbaar
Zeker bij meerdere normen is het soms lastig om soortgelijke normartikelen goed uit elkaar te houden. Om dat proces te vereenvoudigen kan een gebruiker nu zelf de te tonen titel van het normartikel aanpassen. Bijvoorbeeld met trefwoorden. Je vindt deze onder Norm > Normtitels.
NOR-20 Bij documenten worden alle relaties getoond
Binnen Normity kun je eenvoudig documenten op meerdere plekken gebruiken. Bijvoorbeeld in dossiers of als bewijslast. Om dit overzichtelijk te houden kun je nu bij ieder document opvragen waar het document allemaal in gebruik is. Zie Documenten > Document > Verwijzingen.
NOR-23 Documenten zijn nu te verwijderen
Samenhangend met het vorige punt: wanneer een document nergens meer in gebruik is, kun je het document nu ook verwijderen. Vanzelfsprekend alleen als je daartoe rechten hebt en met een extra controlevraag. Dit doe je via Documenten > Document > Verwijder.
NOR-43 KBvG norm is toegevoegd aan Normity
En alweer een nieuwe norm toegevoegd aan Normity! Ditmaal de eigen norm van de KBvG, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Deze worden ook wel de KBvG Normen voor Kwaliteit genoemd. Aangesloten gerechtsdeurwaarders moeten hieraan voldoen.
NOR-53 Verwerkingsregister is nu beschikbaar
Een behoorlijke uitbreiding aan de Privacy module. Je kunt nu je volledige verwerkingsregister beheren. Denk hierbij onder andere aan de gebruikte persoonsgegevens, het vastleggen van de bewaartermijnen en het koppelen van verwerkers. Zie Privacy > Verwerkingen.

Verdere aangepast

 • Vasthouden van relaties tussen documenten goed presenteren
 • Tabbladen worden nu in meertaligheid ook altijd goed gezet
 • Verlopen documenten worden nu ook getoond in leverancieroverzicht
 • Het klikken voor het stellen van de doeltreffendheid werkt nu
 • Juiste velden laten zien bij het toevoegen van bestanden
 • Bij bewijslast en leveranciers ook trefwoorden bij document
 • Documenten in ontoegankelijke mappen worden bij relaties anders weergegeven
 • Extra code toegevoegd aan het downloaden van documenten
 • Fout bij het koppelen van documenten aan taken opgelost
 • De knop Wijzig overal vervangen met de titel Opslaan
 • Uniform gebruik van de begrippen Documenten en Bestanden
 • Je kunt meerdere rechten ineens nu meerdere keren wijzigen
 • Systeemgebruikers worden niet langer getoond bij gebruikers
 • Wachtwoorden worden niet langer vooringevuld in de meeste browsers
 • Klantcodes zijn nu gebaseerd op 4 in plaats van 3 letters
 • In diverse overzichten de inactieve gebruikers verwijderd
 • Op overzicht dreigingen wordt de naam van het dreigingmodel getoond
 • Parameters bij leveranciers werken nu naar behoren
 • Verwijderen van leveranciers uitgebreid met controles
 • De taalmogelijkheden zijn nu zelf ook meertalig
 • Breedte van multiple selects goed vastgezet
 • Bij Excelexport van toepasselijkheid wordt selectie meegenomen
 • Achtergronden verplaatst naar een los importbestand
 • Default start een nieuwe actie nu in de losse modus
 • Minimaal een grondslag verplicht bij verwerkingen
 • Roadmap verwijderd, vervangen door een JIRA board
 • Bij klanten kan suprabeheer nu het aantal gebruikers zien
 • Importfunctie resulteert nu in een extra logregel
 • Inloggen met dezelfde credentials is niet langer mogelijk
 • Knoppen lichten nu juist op bij wisselen tussen functies
 • Bij een leverancier kun je ook de FG's toevoegen
 • Bij alle overzichten wordt nu een status getoond als ster
 • Vasthouden van parameters bij navigeren door bewijslast
 • Alle wijzigknoppen heten voortaan Opslaan in het Nederlands
 • Naam van het dreigingsmodel wordt getoond op het koppelscherm
 • De looptijd van incidenten wordt nu beter weergegeven
 • Bij het aanmaken van een gebruiker wordt wachtwoord gegenereerd
 • Toegang tot alle mappen is nu beter weergegeven bij gebruikers

3.3.0

Nieuwe functionaliteit

12-03-2021

 • Onderscheid interne / externe risico's
 • Bij doorzetten risico meenemen van titel in actie
 • Bij een suggestie kun je op de titel klikken om het hele artikel te lezen
 • Tabel actie_ernst hernoemd naar ernst
 • Logboek toegevoegd bij incidenten
 • Mogelijkheid om wachtwoord te zien bij nieuwe gebruiker
 • Competenties van anderen kunnen toevoegen
 • JIRA inrichten voor Normity
 • Bij het hergebruiken van mailadressen wordt gekeken naar de status actief
 • Rechten bij incidenten zijn nu goed ingedeeld
 • Knop om een gebruiker te activeren is helder vormgegeven
 • Importeren van incidentvelden is verder uitgebreid
 • Tussenliggende pagina's worden ook volledig gevalideerd
 • A.6.1.1. deel 1B was ten onrechte toegekend aan ISO 27001
 • Normartikelen zijn nu altijd toe te voegen
 • Onderscheid tussen mappen voor taken en bestanden verwijderd
 • Aanmaken van een gebruiker is nu een stappenplan geworden
 • Tweefactor authenticatie op basis van Authenticator
 • Melding geautoriseerde gebruikers nu ook meertalig
 • Mogelijkheid om gebruikers te ontkoppelen van hun devices
 • Klanten kunnen nu zelf hun authenticatie instellen
 • Bij inloggen via SMS, mail en GA nu ook meertaligheid
 • Via extra rechten is het mogelijk om alle competenties te beheren
 • Fout bij het sorteren van bestanden opgelost
 • Systeemgebruikers worden niet meer getoond in overzicht gebruikers
 • Toewijzing van acties gebeurt nu direct bij aanmaken / wijzigen
 • Afkorting toegevoegd aan applicaties
 • Import van applicaties uitgebreid

3.2.0

Aanscherpen voor klanten

28-01-2021

 • Paar kleinere zaken aangepast in de vertalingen
 • Mogelijkheid om incidenten te importeren
 • Mogelijkheid om de taal bij een nieuwe gebruiker in te stellen
 • Normen hebben nu ook een koppeling met taal
 • Zoekfunctie en meertaligheid toegevoegd aan tips
 • Mogelijkheid om een suggestie te verwijderen
 • Bijzondere dagen werken nu ook online
 • Knoppen in parameterblok beter verdeeld over pagina
 • Diverse kleine fouten opgelost n.a.v. externe test
 • Selectieparameters bij bedrijfsmiddelen uitgebreid
 • Het onderdeel Planning overzichtelijker gemaakt
 • Dubbele icoon bij helptekst verwijderd
 • Plus teken bij BBN2+ volledig uitgeschreven
 • Helpteksten laten nu ook beperkte HTML toe
 • Bij aanpak (risico's) is de omschrijving aangepast
 • Volgorde van menu-items in Beheer aangepast
 • Verplichte complexiteit van wachtwoorden toegevoegd
 • Beheer van superuser account toegevoegd aan klanten
 • Verplichte bestandsnamen bij importfuncties toegevoegd
 • Bij het wijzigen van een applicatie is BIV niet verplicht
 • Bij onder andere bewijslast wordt ook de hoofdstuktitel getoond
 • Bij bestandrelaties wordt in dropdown ook de map getoond
 • Per klant instelbaar of algemene leveranciertypen worden getoond
 • Gebruiker kunnen nu rechten op specifieke mappen krijgen
 • Bij wisselen van taal zijn direct ook de labels aangepast
 • Functioneel beheerder wordt vertaald in Product Owner
 • Fout in het onderdeel Applicaties opgelost
 • De planning wordt nu standaard op 1 jaar getoond
 • Het kladblok is verplaatst naar de bovenbalk
 • Incident melden is verwijderd uit het persoonlijke menu
 • Veel uitbreidingen aan het onderdeel Incidenten
 • Instelbaar welke gebruikers mail ontvangen over incidenten
 • Gebruikers kunnen nu per mail een nieuw account krijgen
 • Punten in bestandsnamen worden bij import nu omgezet
 • Iedere vraag van gebruikers krijgt nu een uniek nummer
 • Iedere vragensteller ontvangt per mail een bevestiging
 • Werkterreinen toegevoegd om risico's en kansen in te delen
 • Veel nieuwe helpteksten bij pagina's toegevoegd
 • Werkterreinen koppelbaar bij risico's
 • Klikken op rij opgelost bij rijen met checkboxen
 • Fout bij koppelen documenten aan andere map opgelost
 • Bij importeren van documenten optie om bestandgrootte te controleren
 • Fout bij openen bestanden zonder map opgelost
 • Pagina toegevoegd met informatie over ISO 9001

3.1.0

Tussensprint

02-01-2021

 • Doorklikken op norm hoofdstuk selecteert de norm zelf ook voor
 • HTML descriptions overal ingevuld
 • Normen worden nu voorgeselecteerd bij bewijslast
 • 4 nieuwe normen toegevoegd (CSOOO, ISO 45001, ISO 9001 en ISO 20252)
 • beveiliging@normity.nl in het leven geroepen voor CVD
 • Diverse kleine optimalisaties in de vertalingen
 • Fout bij het toevoegen van rechten opgelost
 • Toelichting bij rechten ook vertalen
 • Telefoon heeft nu een maximum aantal karakters

3.0.0

Wensen vanuit klanten

18-12-2020

 • Onjuiste uitklap van menu bij verzoektypen opgelost
 • Meertaligheid toegevoegd
 • Norm ISO 20252 toegevoegd
 • Alt voor afbeeldingen toegevoegd
 • Security.txt toegevoegd
 • Regels klikbaar maken
 • Social media knoppen erbij
 • Geen pijltjes wanneer geen documenten zijn gekoppeld
 • BBN classificatie dropdowns aangepast
 • BBN2+ toegevoegd aan lijst met opties
 • Automatische mailtjes ook meertalig maken
 • Individuele juridische acceptatie van normen
 • Volgorde van artikelen bij printen VVT aangepast
 • Fout verwijzingen bij formulierfouten opgelost
 • Mogelijkheid om een dossier te verwijderen
 • Description tags toegevoegd

2.6.0

Nieuwe functionaliteit

29-10-2020

 • Fout bij het toevoegen van normen opgelost
 • Bij het tonen van normen kan volgorde zelf worden gekozen
 • Nieuw blog artikel toegevoegd over veilige Wifi!
 • Uitzondering verlopen sessie verholpen
 • Fout bij het opslaan van instellingen gewijzigd
 • Speciale achtergronden voor speciale dagen
 • Map selecteren is nu ook verplicht bij bewijslast
 • Herkennen van verplichte velden eenvoudiger
 • Eigen normartikelen kunnen nu verwijderd en gewijzigd worden
 • Rechten kunnen nu per categorie worden aan- en uitgezet
 • Mogelijkheid om alle fouten direct te verwijderen
 • Dreigingsmodel OWASP TOP 10 2017 toegevoegd
 • Dreigingsmodel vult nu ook default de toelichting
 • Tweestaps verificatie op basis van SMS
 • Zelf kunnen kiezen normen bij Normity proberen
 • Melding bij de selectie van normen
 • Ondersteunende tekst bij de norm selectie
 • Menustructuur aanpassen aan de rechten
 • Coordinated Vulnerability Disclosure beleid toegevoegd
 • Bij het overzicht met normartikelen wordt nu ook de alinea getoond
 • Toepasselijkheid heeft nu ook versiebeheer gekregen
 • Toepasselijkheid voldoet nu aan de eisen voor audit
 • Downloaden van wettelijke eisen nu ook in Excelformaat
 • Taak aangemaakt voor het opschonen van de exportdirectory
 • Beheer van competenties toegevoegd aan menu-item
 • Verwijderen van acties toegevoegd
 • Fout bij het wijzigen van acties zonder dossier opgelost
 • Fout in rapportage applicaties per afdeling opgelost
 • Kleuren bij rapportage nu juist
 • Optie om oorzaak als veld verplicht te maken
 • Relaties tussen bestanden onderling aan te leggen
 • Meerdere BIV classificaties zijn nu toegestaan
 • BBN classificatie toegevoegd aan applicaties
 • Suggesties norm artikelen op basis van RAVIB toegevoegd
 • Fout bij het opslaan van de toepasselijkheid opgelost
 • Fout bij het serveren van niet bestaande bestanden opgelost

2.5.1

Fout bij het wijzigen van functies opgelost

09-09-2020

Hotfix.

2.5.0

Makkelijker en veiliger

01-08-2020

 • Importeren van bestanden via een code toegevoegd
 • Bij het toevoegen van gebruikers is het wachtwoord wel zichtbaar
 • Opnieuw veel achtergronden toegevoegd
 • Toegang kan worden beperkt op IP adres
 • Readme vervangen door handleidingen
 • Analytics aangepast aan Autoriteit Persoonsgegevens richtlijnen
 • Fout bij het sorteren van normhoofdstukken opgelost
 • Standaard sortering van normhoofdstukken aangepast
 • Normbeheer uitgebreid met BIO specifieke velden
 • BIO norm versie 1.04 toegevoegd
 • Opschonen van de bestandstructuren
 • Hernoemen menu-items in uitklapmenu rechtsboven
 • Importeren van IP adressen toegevoegd
 • Nieuw artikel toegevoegd over Microsoft Teams
 • Aanmelding in Google Search Console
 • LinkedIn bedrijfspagina aangemaakt
 • Overbodige succesvol ingelogd melding verwijderd
 • Wist je dat meldingen zijn niet langer weg te klikken
 • Vanuit het overzicht met bewijslast direct doorklikken naar hoofdstuk
 • Logboek toegevoegd met alle inlogpogingen
 • Niet meer mogelijk om acties te koppelen aan systeemgebruikers
 • Vanwege een browser issue het menu licht aangepast

2.4.0

Dichterbij de audit

15-06-2020

 • Authenticatie per mail toegevoegd
 • Mogelijkheid om per klant authenticatie in te stellen
 • Onderdeel Beleid vereenvoudigd in gebruik
 • Fout bij het toevoegen van momenten opgelost
 • Verspringen van taken na extra moment opgelost
 • P en T bij taken voorzien van extra toelichting
 • Bij bewijslast zie je ook de artikelen die niet van toepassing zijn
 • Per norm in VVT rekening houden met mogelijkheid van interface
 • Fout opgelost bij het verwijderen van bedrijfsmiddeltypen
 • Beheerders kunnen per pagina direct de helpteksten aanpassen
 • Doeltreffendheid van acties toegevoegd
 • Mogelijkheid om een contactpersoon tot functioneel beheerder te maken
 • Mogelijkheid om afdelingen vast te leggen
 • Fout met functies op de homepage opgelost
 • Nieuwe achtergronden toegevoegd aan inlogscherm
 • Mogelijkheid om als suprabeheerder zelf een achtergrond te kiezen
 • Je kunt nu direct vervolgacties aanmaken vanuit de doeltreffendheid
 • Rechten zijn nu per menu-item ingedeeld voor meer overzicht
 • Je kunt nu applicaties indelen in typen
 • Voor het onderdeel Applicaties zijn 3 rapportages toegevoegd
 • De inlogpagina en de tweefactor pagina hebben nu dezelfde achtergrond
 • Op het dashboard meteen inzicht in voortgang compliancy
 • Mogelijkheid tot het importeren van applicaties toegevoegd
 • Diverse technische aanpassingen voor performance
 • Extra controle op de rechten van gebruikers toegevoegd
 • Accounts worden geblokkeerd bij te vaak foutief inloggen
 • Beheerders kunnen accounts na controle deblokkeren
 • Diverse technische aanpassingen voor beveiliging
 • Nieuwe error templates toegevoegd
 • Vaste breedte voor persoonlijk menu ongeachte schermbreedte

2.3.0

Makkelijker navigeren

04-05-2020

 • Tips toegevoegd aan het dashboard
 • Via instellingen is dit door de gebruiker zelf te bepalen
 • Nieuwsbrief aanmelden werkt nu ook met kortere URL's
 • Mailtje reset heeft nu een leesbaarder format
 • Bij bewijslast zijn verlopen dossiers nu ook gemarkeerd
 • Bij overzicht bewijslast zie je direct of er verlopen documenten zijn
 • Bij overzicht bewijslast zie je het aantal bewijsstukken
 • Bij overzicht acties houdt hij nu de sortering vast
 • NEN7510 als onafhankelijke norm toegevoegd
 • Risicoanalyses kunnen nu worden verwijderd
 • Zoekfunctie bij bewijslast toegevoegd
 • Mogelijkheid om zelf in te stellen of artikel bij taken verplicht is
 • Mogelijkheid om zelf in te stellen of artikel bij acties verplicht is
 • Klantinstellingen toegevoegd aan de rechtenstructuur
 • Mogelijkheid om aan te geven of een bestand intern of extern is
 • Fout bij het opslaan van logboekitems opgelost
 • Bij bewijslast alleen de artikelen tonen die toepasselijk zijn
 • Start gemaakt met het toevoegen van helpteksten per pagina
 • AVG Verzoeken beheren toegevoegd
 • Opnieuw toevoegen van eerder gekoppeld bewijs is nu mogelijk
 • Commentaar wijzigen op bestaande bewijslast is nu mogelijk
 • Fout bij het koppelen van bewijslast aan eigen artikelen opgelost
 • Bij het overzicht met acties wordt nu aangegeven of deze gekoppeld is aan een dossier
 • Volledige namen ook opnemen bij normen
 • Uitwerking van artikel A.8.1.1 van ISO aangepast

2.2.0

Structurele wijzigingen

12-04-2020

 • Meerdere normen tegelijk binnen een organisatie
 • Het toewijzen kan nu ook bij losse acties
 • Bij het toewijzen van een actie wordt logregel aangemaakt
 • Fout bij het doorklikken naar volgende bewijslast opgelost
 • Betere presentatie van overzicht acties doorgevoerd
 • Wijzig en volgende bij bewijslast werkt nu goed
 • Emailadres van gebruikers moet altijd uniek zijn
 • HKZ Kleine Organisaties toegevoegd aan de lijst normen
 • Mogelijkheid voor normen zonder hoofdstukken
 • Pulserende helpknop wanneer helptekst aanwezig is
 • Pulseren is door de gebruiker zelf in te stellen
 • Het is nu mogelijk om taken te verwijderen
 • Direct doorklikken vanuit actie naar gekoppeld dossier
 • Privacy heeft in het menu een eigen kopje gekregen
 • Per klant instelbaar of privacy module wordt gebruikt
 • Snel een hele set documenten toevoegen aan een map
 • Fout bij het doorklikken vanuit Monitoring opgelost
 • Mogelijkheid om bewijslast te verwijderen of te ontkoppelen
 • Aanpak bij risico's wordt nu goed weergegeven
 • Beheer van verzoektypen toegevoegd
 • Probleem met het tonen van teveel artikelen opgelost
 • Menu-item Voortgang hernoemd naar Activiteiten
 • Koppeling met bewijslast documenten verwijderbaar
 • Aantoonbaarheid van bewijslast nu ook op te nemen
 • Datum verlopen uit het overzicht met documenten gehaald
 • Resetten werkt nu met kortere URL's

2.1.0

Tussentijdse upload

 • Fout bij account wijzigen opgelost
 • Probleem bij het genereren van taken opgelost
 • Leesbaarheid kleurschema bij risicomatrix verbeterd
 • Fout bij het wijzigen van risicoanalyses opgelost
 • Probleem met knipperende tooltips opgelost
 • Bewijslast bevat nu ook taken, acties en dossiers
 • Taken zijn nu ook gekoppeld aan artikelen
 • Documenten hebben nu een verloopdatum en verantwoordelijke
 • Documenten kunnen nu trefwoorden bevatten
 • Documenten met een verlopen datum zijn gemarkeerd
 • Mailen van de verlopen datum aan verantwoordelijke
 • Performance verbeterd via gebruiker objecten
 • Recht op het bekijken van normen toegevoegd
 • Bij het wijzigen van wachtwoord wordt mail verstuurd

2.0.1

Klantverzoeken oplossen

 • Ook bij lokaal inloggen worden de rechten juist gezet
 • Fout bij het wijzigen van contactpersonen opgelost
 • Beheerbare lijst met belangrijkste contactpersonen
 • Gebruikers kunnen kiezen deze te tonen op het dashboard
 • Bij klikken op popup commentaar verspringt het scherm niet meer
 • Map is nu verplicht bij een bestand toevoegen
 • Fout bij het opslaan van losse acties zonder artikel opgelost
 • Monitoren en meten biedt nu ook snapshots op peildatum
 • Klachtenprocedure toegevoegd aan website
 • Fout bij klikken op losse acties op homepage opgelost
 • Alleen bij kopie bestanden kun je locatie invullen
 • Risico-analyses toegevoegd aan Normity!
 • Risico's kunnen koppelen aan meerdere analyses
 • Maatregelen direct koppelbaar aan risico's
 • Voortgang oplossen risico's in tijd te volgen
 • Automatisch mailen van herinneringen acties
 • Automatisch mailen van herinneringen competenties
 • RAVIB dreigingmodel toegevoegd
 • Zelf artikelen kunnen toevoegen aan normen
 • Bij dreiging ook het nummer opnemen (voor o.a. RAVIB)
 • Volgorde zelf op kunnen bij dreigingrubriek
 • Bij bestanden wordt de URL alleen getoond bij kopieen

1.10.0

Productieversie afhechten

 • Instellingen in gebruikermenu toegevoegd
 • Vervolgscherm na toevoegen actie instelbaar gemaakt
 • Tijdslijn toegevoegd bij zoekresultaat acties
 • Fout bij het verwijderen van gelinkte acties opgelost
 • Mail verzonden bij het aanvragen van een proefperiode
 • Beheer van ruimtes en leveranciertypen toegevoegd
 • Beheer van leveranciers en beoordelingen toegevoegd
 • Meer opvallende kleur voor randen van tekstvelden
 • Laat bij bewijslast direct het aantal acties zien
 • Een actie kan gekoppeld worden aan meerdere artikelen
 • Mogelijkheid om bij een nieuwe actie direct te koppelen
 • Meldingen bij actie toevoegen aangepast aan situatie
 • Volgorde van artikelen baseren op nummering
 • Lange URL's in verzonden mailtjes goed afvangen
 • Op homepage ook acties die aan functie zijn gekoppeld
 • Status van momenten bij taak worden nu goed weergegeven
 • Lege vakjes in de planning zijn niet langer klikbaar
 • Losse momenten kunnen nu met een klik worden toegevoegd

1.9.0

Officiele release!

 • Acties koppelen aan meerdere artikelen
 • Taken kunnen bestaan uit meerdere standaard acties
 • Belangrijke datums kunnen gemarkeerd worden
 • Bij een niet toepasselijk artikel wordt nu ook de reden getoond
 • Bij het wijzigen van toepasselijkheid wordt nu ook de toelichting getoond
 • In kleur wordt nu duidelijk gemaakt of een norm artikel NEN specifiek is
 • Actienummer wordt nu direct vermeld nadat de actie is toegevoegd
 • Bij het toevoegen van een gekoppelde actie spring je nu naar de actie
 • Mogelijkheid om templates te uploaden voor beleidsdocumenten
 • Bij de bewijslast worden nu ook de verplichte artikelen getoond
 • Fout bij het genereren van HTML editor bij specifieke knoppen opgelost
 • Beheer op beleidsdocumenten toegevoegd
 • Bij het verwijderen van beleid blijft het bestand nu wel bestaan
 • Geslacht toegevoegd bij contacten en gebruikers
 • Bij het tonen van mappen is nu duidelijk welke voor Incidenten is
 • Vinkjes bij mappen worden nu goed centraal uitgelijnd
 • Bij het overzicht met mappen zie je nu direct het aantal bestanden
 • Mogelijkheid om contacten toe te voegen aan klanten
 • Bij een klant wordt nu ook vastgelegd of de proefperiode actief is
 • Het account van een actieve gebruiker kan een reset krijgen
 • Het verzenden van mailberichten wordt nu (geanonimiseerd) gelogd
 • Het menu Beheer wordt niet getoond bij geen enkel beheerrecht
 • Bij het inlogscherm worden labels getoond bij de formuliervelden
 • Vanuit het overzicht met contacten kan direct gemaild worden
 • Bezoekers kunnen zich nu aanmelden voor de nieuwsbrief
 • Lijst met nieuwsbriefbrief ontvangers beheerbaar toegevoegd
 • KvK, BTW nummer en IBAN toegevoegd aan website footer
 • Eerdere versies van bestanden worden in lichtgrijs getoond
 • Vraag stellen aan beheerders wordt nu ook direct gemaild
 • Foutmeldingen die ontstaan in productie worden direct gemaild

1.8.0

Doortesten en verbeteren

 • Klantdirectories krijgen nu standaard een unieke UUID
 • Eerste testversie ingebouwd voor mailen van informatie
 • Klanten hebben nu de mogelijkheid vragen te stellen
 • In terminologie overgestapt van bestanden naar documenten
 • Bestanden hebben eigen plaats in het menu gekregen
 • Wachtwoord specificaties ook bij Mijn wachtwoord
 • Het menu-item Voortgang heeft een ander icoon gekregen
 • Helptekst bij aanmaken van klant afkorting toegevoegd
 • Directories opgeschoond, met name na omzetten assets
 • Beveiligde mappen toegevoegd voor o.a. procedures
 • Mappen worden standaard aangemaakt bij nieuwe klanten
 • Koppelen van acties aan dossiers keek ten onrechte naar logboek
 • Het toevoegen van vragen is verplaatst naar eigen pagina
 • Mogelijkheid om vragen te verwijderen toegevoegd
 • Minimale hoogte toegekend aan formuliervelden
 • Mogelijkheid voor aan- en uitvinken van alle checkboxen
 • Persoonlijk menu verdwijnt niet langer op kleine schermen
 • Random achtergronden op de inlogpagina toegevoegd
 • Rechten ingedeeld in rubrieken voor meer overzicht
 • Instellen rechten bij gebruiker heeft nieuwe indeling
 • Basis incident registratie toegevoegd aan Normity
 • Bij taken toevoegen mooiere styling van de periode selectie
 • Incidenttypen kunnen voorzien worden van een afkorting
 • Volgorde menu-items gewijzigd, aansluitend bij werkvolgorde
 • Lengte van open tekstvelden gemaximeerd op 300.000 karakters
 • Bij bewijslast worden alleen de VVT artikelen getoond
 • Vanuit bewijslast direct doorklikken naar gekoppelde acties
 • Normbeheer voor suprabeheerders toegevoegd
 • Volgnummer ook tonen bij Monitoren en Meten overzicht
 • Bij incidentmelding wordt nu ook indiener / datum getoond
 • Bewijslast is centraal te vinden onder kopje Bewijslast
 • Rechten op het inzien van normen toegevoegd

1.7.0

Meldingen verwerken

 • Nieuwe logo's aan Normity toegevoegd
 • Google Analytics toegevoegd aan de publieke website
 • Menu klapte ten onrechte dicht bij detailplanning
 • Na het toevoegen van klanten doorlussen naar normselectie
 • Controle functie bij taken niet langer verplicht
 • Alle wells vervangen door Bootstrap 4 card syntax
 • Mogelijkheid toegevoegd losse acties aanmaken
 • Ook bij losse acties thema's, links en logboek
 • Bij gekoppelde acties wordt nu het volgnummer getoond
 • Paar kleine verschuivingen gemaakt in het menu

1.6.0

Nieuw design

 • Nieuw design voor Normity!
 • Aantal jaren op overzichtscherm instelbaar
 • Fout bij het sorteren van competenties opgelost
 • Mogelijkheid om losse momenten toe te voegen

1.5.0

Verdieping functies

 • Monitoren en meten als apart rapport opgenomen
 • Meerdere acties ineens kunnen koppelen aan dossier
 • Controle op artikelen die niet toepasselijk zijn uitgebreid
 • Compleetheid bewijslast vastgelegd in rapport bewijslast
 • Fout bij het wijzigen van bestanden opgelost
 • Mogelijkheid om specifieke map te kiezen voor dossiers
 • Mappen kunnen nu alleen gekozen bij nieuwe bestanden
 • Bij details moment bij status Klaar datum uitgevoerd op vandaag
 • Ook bij acties wordt de datum uitgevoerd dan automatisch gezet
 • Bij bewijslast toevoegen wordt titel vooringevuld o.b.v. bestandsnaam
 • Bij bewijslast validatie op een geldige URL structuur
 • Mogelijkheid om een URL te verwijderen uit de bewijslast toegevoegd
 • Bij bewijslast overzicht wordt ook de toelichting in popup getoond
 • Validatie op maximum grootte van bestanden toegevoegd
 • Factuur- en einddatum toegevoegd aan klantgegevens
 • Bij inloggen validatie of klant nog in proefperiode zit

1.4.0

Nieuwe functionaliteit

 • Opmaak van roadmap gelijk gemaakt aan releases
 • Norm artikelen kunnen al dan niet onderdeel zijn van VVT
 • Fout bij het aanmaken van acties via de knop 'Nieuw' opgelost
 • Fout bij het tonen van het overzicht met artikelen opgelost
 • Herinnering datums bij acties staan nu op de juiste volgorde
 • Bij toevoegen van acties ook kunnen zoeken in dropdown Artikel
 • Bij het verwijderen van alinea's wordt gekeken naar artikelstatus
 • Verklaringen van toepasselijkheid (VVT) zijn toegevoegd
 • Fout met tonen van actienummer bij meerdere acties opgelost
 • Foutmelding bij het opslaan van bestanden opgelost
 • Toelichting bij artikelen wordt bij VVT ook getoond
 • Geannuleerde acties verwijderd van dashboard meldingen
 • Bij zoeken op nummer wordt de matchende actie bovenaan getoond
 • Gekoppelde acties werden ten onrechte op te laat gezet
 • Noem moment momenten en voer dit consequent door
 • Wijzig bestand toont niet langer onterecht de upload functie
 • Overzichten met artikelen worden beperkt per gekozen norm
 • Mogelijkheid om vanuit VVT te klikken naar gekoppelde acties
 • Logo Normity verwijderd op kleinere schermen
 • Het is nu mogelijk een actie zonder controleur toe te voegen
 • Fout bij statuswijziging naar Geannuleerd opgelost
 • Volgnummers bij acties nu ook leesbaar op kleinere schermen
 • Bij het logboek van acties kan ook een datum worden opgegeven
 • Detailscherm van acties iets overzichtelijker ingedeeld
 • Mogelijkheid acties toe te kennen aan gebruikers
 • Gebruiker aan wie actie is toegewezen tonen in overzichten
 • Overzicht 'mijn open acties' op de homepage opgenomen
 • Bij momenten ook een logboek beschikbaar gemaakt

1.3.0

Basisstructuur verbeteren

 • Bij het actie detailscherm wordt nu ook het actienummer vermeld
 • Bij het uploaden van bestanden wordt direct een titel gemaakt
 • Voor nieuwe releases is de structuur voor scripts toegevoegd
 • Procedure voor het deployen van releases is toegevoegd
 • De testomgeving is ingericht voor testen van nieuwe releases
 • Niet langer mogelijk om bestanden met dezelfde titel te uploaden
 • Op diverse plaatsen wordt gevalideerd of stamgegevens aanwezig zijn
 • Readme.md bestand is toegevoegd met belangrijke aandachtspunten
 • Klanten kunnen nu zelf eigen functies toevoegen
 • Het gebruik van settingbestanden is verwijderd uit Normity
 • Gebruikers kunnen nu zelf hun competenties beheren
 • Het opnummeren van acties is nu per klant geregeld
 • Op het dashboard wordt gemeld als er nog geen mappen zijn
 • Op het dashboard wordt gemeld als er nog geen map voor templates is
 • Op het dashboard wordt gemeld als er nog geen map voor procedures is
 • Klanten kunnen zelf kiezen in welke map procedures komen
 • Klanten kunnen zelf kiezen in welke map templates komen
 • Het koppelen van bronbestanden is nu een recht geworden
 • Op het dashboard wordt gemeld als er nog geen functies zijn
 • Op het dashboard wordt gemeld als er nog geen competentietypen zijn
 • Datum gereed wordt standaard ingevuld als actie op Klaar wordt gezet
 • Het beheren van competentietypen is toegevoegd (ook als recht)
 • Zonder functies kunnen geen gebruikers worden toegevoegd
 • Bij dossier toevoegen wordt de titel gevuld met de naam van het bestand
 • Bij de normen is de discussie mogelijkheid verwijderd
 • Logging van alle onderdelen van Normity beschikbaar gemaakt
 • Logging bij planning overzichtelijker gemaakt
 • Foutmeldingen worden in productie netjes afgevangen
 • Foutmeldingen worden in de database opgeslagen
 • Competentie dashboard toegevoegd

1.2.0

Onregelmatigheden gelijkstrijken

 • Gebruik de goede kleuren op de inlogpagina
 • Kladblok ook te openen in onderdeel Beheer
 • Geef de opdracht voor een Normity logo
 • Files opslaan buiten de webroot
 • Maak en koppel iconen van logo voor o.a. tablets
 • Verbeteren van het overzicht van mappen
 • Verwerkende pagina's meer uniformeren via includes
 • Klanten kunnen nu meerdere normen implementeren
 • Klantspecifieke normen worden bij sessie opgeslagen
 • Norm ID verplaatsen van applicatie- naar sessie-niveau
 • Startscherm toont eventuele nieuwe releases per gebruiker
 • Validatie of er een map is bij het toevoegen van taken
 • Bij wijzigen van actie uit overzicht terug naar overzicht
 • Normity kan offline wordt gebracht voor updates
 • Taken kunnen nu ingesteld worden per maand
 • Default map instellen voor bij het toevoegen van taken
 • Standaard tekst voor de optie alle in dropdowns

1.1.0

Basisstructuur afronden

 • Bij nieuwe recht direct toekennen aan systeembeheerders
 • Bestand toevoegen recht toepassen op alle gebieden
 • Logo Normity klikbaar maken naar dashboard
 • Automatische model refresh uitzetten
 • Ster markering voor verplichte velden verwijderen
 • FunctieSelectie van gebruiker naar eigen component
 • Houd de naam van de klant in beeld
 • Bouw de applicatie reset goed in
 • Een klant afkorting moet altijd uniek zijn
 • Maak beveiliging van wachtwoorden sterker
 • Applicatie geldige wachtwoorden laten genereren
 • Zet de website om naar HTTPS protocol
 • Klanten kunnen nu zelf mappen aanmaken

1.0.1

Beheer aanscherpen

 • bij klanten wordt direct een systeembeheerder toegevoegd
 • beheer van klanten toegevoegd
 • meerdere klanten per database mogelijk
 • rechten gesplitst naar publiek- en beheerdeel
 • gebruikers kunnen nu ook systeembeheerder zijn
 • release pagina toegevoegd
 • iedere klant heeft nu een eigen directory
 • beheer van applicatie instellingen verwijderd
 • gebruiker wordt nu boven formulier vermeld
 • verwijderen van UDF directory en bestanden
 • ruwe roadmap voor Normity toegevoegd
 • gebruiker wordt nu boven gebruikerformulier vermeld
 • UDF directory en bestanden verwijderd