ISO 14001

De ISO 14001 is de internationale norm op het gebied van milieumanagement. De norm stelt eisen aan het zogenaamde milieumanagementsysteem binnen een organisatie. Zo'n systeem richt zich op de ontwikkeling en borging van een passend milieubeleid. Daarbij richt de norm zich niet alleen op de organisatie zelf, maar ook op de keten waarvan de organisatie een onderdeel is. De norm is in principe van toepassing op iedere organisatie, dus ongeacht het soort organisatie, de omvang van de organisatie, of de producten of diensten die zij levert.

Inmiddels zijn al meer dan 300.000 organisaties over de hele wereld ISO 14001 gecertificeerd. De ISO 14001 is over het algemeen niet verplicht voor organisaties, maar steeds vaker vragen overheden om een ISO 14001 certificering bij het verstrekken van een milieuvergunning. Ook zien we de eis van een ISO 14001 certificering steeds vaker terug in aanbestedingen. Ook in deze ISO norm is het toverwoord 'continue verbetering' (ook wel PDCA cyclus genoemd). Continue verbetering op het gebied van milieu en continue verbetering op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Via het milieumanagementsysteem krijgt een organisatie beter inzicht in de milieurisico's van de organisatie. De organisatie is beter in staat om deze te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

Het getal 14001 is niet toevallig gekozen. De ISO 14001 is namelijk onder van de ISO 14000 serie. Deze serie bestaat uit een aantal onderdelen. Alle onderdelen zijn erop gericht organisaties hulpmiddelen te bieden om meer systematisch milieuaspecten in de organisatie aan te pakken. Zo geeft de ISO 14004 aanwijzingen wat een organisatie zou kunnen doen om uitvoering te geven aan de doelstellingen op milieugebied. Bijvoorbeeld door een stapsgewijze aanpak te introduceren voor het herkennen en beoordelen van belangrijke milieuaspecten.

Er zijn helaas nog steeds organisaties die menen dat aandacht voor milieu alleen maar een kostenpost is. Dat is al lang niet meer het geval. Steeds meer organisaties kiezen juist voor een ISO 14001 certificering, omdat zij begrijpen dat een investering op dit gebied zich op den duur terugverdient. Denk hierbij aan het verminderen van kosten voor afvalverwijdering, het besparen op energie en andere grondstoffen en een betere relatie met (lokale) overheden. ISO 14001 is bovendien een uitgelezen kans voor het verbeteren van het imago van de organisatie en het openen van nieuwe markten. De voordelen van een ISO 14001 certificering zijn onder andere:

  • Structureel inzicht in milieurisico's
  • Verbeteren van de milieuprestaties
  • Betere naleving wet- en regelgeving
  • Onderdeel van duurzaam ondernemen
  • Internationeel erkende certificering
  • Verbeteren van de marktpositie
  • Minder risico op milieuschade
  • Betere relatie met stakeholders

Met een ISO 14001 certificaat toon je als organisatie aan dat je aan de eisen van de norm voldoet. Maar waaruit bestaat de norm? Net als bijvoorbeeld de ISO 9001 (en steeds meer andere normen) bestaat de norm uit 10 hoofdstukken. Deze opbouw is opgebouwd volgens de Harmonized Structure (vroeger heette dit de High Level Structure). In die 10 hoofdstukken is opgenomen wat een organisatie moet doen om te voldoen aan de certificering. Steeds meer normen worden opgebouwd volgens de Harmonized Structure. Dit heeft een aantal voordelen, waaronder het eenvoudiger kunnen combineren van meerdere normen binnen de organisatie (bijvoorbeeld in combinatie met ISO 9001 of ISO 9001).

Verder lezen

In ons blog plaatsen we regelmatig nieuwe artikelen die betrekking hebben op ISO 14001. Daarnaast hebben we een eigen portaal voor ISO 14001 met nog veel meer informatie.

Meer weten?

Misschien ben je nieuwsgierig geworden wat Normity voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wellicht hoe Normity jouw organisatie kan ondersteunen bij de implementatie? Of misschien zoek je een adviseur? Wij vinden het leuk om hierover met jou vrijblijvend van gedachten te wisselen. Via het formulier hieronder kun je contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Dit formulier vraagt om jouw contactgegevens zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.