Wpg voor boa's

In Nederland zijn boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) bevoegd om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving. Een belangrijk aspect hiervan is de Wet politiegegevens (Wpg), die bepaalt hoe persoonsgegevens van burgers mogen worden verwerkt door politie en andere opsporingsinstanties.

Op zoek naar een oplossing om goed te kunnen voldoen aan de eisen van de Wpg audit? Normity helpt je graag verder. Met onze gebruikersvriendelijke en complete software, ondersteund door onze adviseurs.

demo aanvragen stel een vraag Wpg

Normity - Icoon
Normity - Icoon - Twitter Normity - Icoon - Facebook Normity - Icoon - LinkedIn Normity - Icoon - Whatsapp Normity - Icoon - Pinterest Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Google Normity - Icoon - Plus

Normity

Eerlijk is eerlijk: wij zijn behoorlijk trots op onze eigen software. Dat komt niet in de laatste plaats doordat we deze al bij veel organisaties hebben mogen implementeren. Tevreden organisaties. Omdat deze organisaties met Normity in staat zijn grip te krijgen op hun kwaliteit. Omdat audittrajecten eenvoudiger verlopen. Omdat processen beter inzichtelijk is. Omdat medewerkers meer betrokken zijn. Kortom: meer kwaliteit. En dat is goed voor jou, maar ook voor jouw klanten.

Wpg voor boa's

De Wpg is een wet die regelt hoe persoonsgegevens mogen worden verwerkt door politie en andere opsporingsinstanties. Het gaat hierbij om gegevens die worden verzameld in het kader van opsporing, vervolging en handhaving van de openbare orde. De Wpg is van toepassing op een breed scala aan opsporingsinstanties, waaronder de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en dus ook boa's.

De Wpg stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens, zoals de vereisten voor rechtmatigheid, doelbinding, proportionaliteit, subsidiariteit en beveiliging. Daarnaast voorziet de Wpg in verschillende rechten voor betrokkenen, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering en verzet tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Boa's hebben beperkte bevoegdheden in vergelijking met de politie. Ze mogen bijvoorbeeld geen huiszoeking doen, geen verdachten aanhouden en geen wapens dragen. Toch hebben ze wel de taak om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving, en daarbij kunnen ze geconfronteerd worden met persoonsgegevens.

Boa's mogen persoonsgegevens verwerken in het kader van hun taakuitoefening, maar moeten daarbij wel voldoen aan de eisen van de Wpg. Dit betekent onder andere dat ze de gegevens alleen mogen verwerken voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verzameld, dat ze de gegevens niet langer mogen bewaren dan noodzakelijk en dat ze de gegevens goed moeten beveiligen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens moeten boa's ook rekening houden met de rechten van betrokkenen. Als iemand bijvoorbeeld vraagt om inzage in de gegevens die over hem of haar zijn verzameld, moet de boa daar gehoor aan geven, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Daarnaast moeten boa's erop letten dat ze niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor hun taak. Dit betekent dat ze niet zomaar allerlei persoonsgegevens mogen verzamelen omdat dat handig is of omdat het later misschien van pas kan komen. De gegevens moeten altijd relevant zijn voor de taak waarvoor ze worden verzameld.

wpg boa's persoonsgegevens wet- en regelgeving opsporingsinstanties handhaving rechtmatigheid doelbinding proportionaliteit subsidiariteit beveiliging inzage correctie verwijdering verzet taakuitoefening bewaren rechten van betrokkenen relevantie privacy veiligheid toezicht naleving verwerken verzamelen bevoegdheden huiszoeking aanhouding wapens openbare orde

Gerelateerd

Normity - Icoon - Twitter Normity - Icoon - Facebook Normity - Icoon - LinkedIn Normity - Icoon - Whatsapp Normity - Icoon - Pinterest Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Google Normity - Icoon - Plus
Heb je al een bestaand programma om jouw kwaliteit in vast te leggen? Dan vertellen we jou graag meer over onze overstapservice. Daarmee stap jij moeiteloos over naar Normity. En wij helpen je om de overstap zo eenvoudig mogelijk te maken! Meer weten? Wij horen graag van je!

Uit ons blog