ISO 9001

De ISO 9001 is wellicht de meest bekende norm. Dit heeft er alles mee te maken dat het in iedere sector van toepassing is. Het is namelijk een norm die zich specifiek richt op kwaliteitsmanagement. En dat is nou eenmaal op iedere organisatie van toepassing. De norm geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. In Nederland wordt de norm verzorgt door de NEN. Hierdoor wordt in Nederland de norm voluit NEN-EN-ISO 9001 genoemd. De norm helpt organisaties om bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.

De norm bestaat alweer enige tijd. De norm werd voor het eerst gepubliceerd in 1987. De norm is een aantal keren ge-update. In het jaar 2000 is er een grondige herziening van de ISO 9001 norm geweest. Daarbij zijn de normen ISO 9002 en ISO 9003 komen te vervallen. Vanaf dat moment gold de ISO 9001 gewoon voor alle organisaties. Sinds 2015 bestaat de norm uit 10 hoofdstukken. De indeling van de norm sluit nu ook aan bij de zogenaamde High Level Structure (HLS).

Toegevoegde waarde

Het belang van de ISO 9001 norm kan niet eenvoudig worden overschat. Allereerst helpt het natuurlijk een organisatie bij het inzichtelijk krijgen van processen en het verbeteren van de prestaties. Daarnaast zorgt het ervoor dat een organisatie voldoet aan de behoeften, eisen en wensen van klanten en andere belanghebbenden. Daarnaast is ook het voldoen aan geldende wet- en regelgeving een belangrijke motivatie om een ISO 9001 normering in te voeren. En tenslotte biedt de norm een goede basis voor toekomstige ontwikkelingen. Het zorgt ervoor dat beter kan worden ingespeeld op risico's, kansen en bedreigingen.

Voordelen

Inmiddels hebben miljoenen organisaties wereldwijd een ISO 9001 certificering behaald. Voldoen aan de ISO 9001 norm brengt veel voordelen met zich mee, zowel intern als extern. Denk hierbij onder meer aan:

 • Hogere klanttevredenheid
 • Verbeteren van processen
 • Ontwikkeling nieuwe markten
 • Slagvaardigere organisatie
 • Betere samenwerking
 • Beter aansluiten bij wetgeving
 • Toekomstgerichter opereren
 • Continue verbetering
 • Meer risicogericht denken

Certificering

De ISO 9001 bestaat zoals gezegd uit 10 hoofdstukken. In die hoofdstukken staan alle eisen beschreven waaraan je organisatie moet voldoen. Pas dan kom je in aanmerking voor de certificering van je kwaliteitsmanagementsysteem. Een ISO 9001 certificaat wordt door een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige instelling afgegeven. Ontvang je de certificering, dan laat je daarmee aan jouw klanten en andere betrokkenen zien dat je een betrouwbare partner bent. Schroom dus niet om het de wereld te vertellen!

Onderdelen

Ieder hoofdstuk van de norm heeft betrekking op een specifiek aspect van kwaliteit. Deze onderdelen zijn achtereenvolgens:

 • Context van de organisatie: Welke belanghebbenden zijn relevant voor het kwaliteitssysteem en hoe hangen de verschillende processen in de organisatie met elkaar samen?
 • Leiderschap: Hoe toont de directie haar betrokkenheid bij de opzet en het onderhoud van het kwaliteitssysteem? Wat is het beleid van de onderneming?
 • Planning: Welke procesrisico's bestaan er en hoe worden die opgepakt? Wat zijn de doelstellingen van de organisatie?
 • Ondersteuning: Hoe zorgt de onderneming tijdig voor de juiste middelen en faciliteiten? Welke opleiding en ervaring zijn nodig?
 • Uitvoering: Snapt de organisatie wat de klant vraagt? Kan dat geleverd worden? Hoe worden getoetst of aan de gestelde eisen wordt voldaan?
 • Evaluatie van prestaties: Op welke manier wordt de klant(on)tevredenheid bewaakt? Hoe toetst de organisatie de werking van haar kwaliteitssysteem?
 • Verbetering: Op welke wijze worden fouten afgehandeld? Hoe worden fouten voorkomen? Hoe verbetert de organisatie continu?

Verder lezen

In ons blog plaatsen we regelmatig nieuwe artikelen die betrekking hebben op ISO 9001. Daarnaast hebben we een eigen portaal voor ISO 9001 met nog veel meer informatie.

Meer weten?

Misschien ben je nieuwsgierig geworden wat Normity voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wellicht hoe Normity jouw organisatie kan ondersteunen bij de implementatie? Of misschien zoek je een adviseur? Wij vinden het leuk om hierover met jou vrijblijvend van gedachten te wisselen. Via het formulier hieronder kun je contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Dit formulier vraagt om jouw contactgegevens zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.