Wat is ISO 9001

De ISO 9001 norm is onderdeel van de 9000 serie van ISO en de meest bekende en internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Officieel heet de norm 'NEN-EN-ISO 9001:2015'. De norm is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement en daarmee ook één van de meest bekende normen uit de ISO-familie.

blauw logo iso 9001 met wereldbol en tekst

Aantallen

In 2020 onderzocht ISO het aantal certificaten. Daarbij kijken zij naar het aantal geldige certificaten tegen de ISO standaarden als ISO 9001, ISO 27001 en ISO 14001. In het rapport wordt dit verder uitgesplitst naar land. Daaruit blijkt dat er in 2020 op het gebied van ISO 9001 wereldwijd 916.842 certificaten waren uitgegeven. Daarvan zijn er 8.358 in Nederland uitgegeven. Het land met het grootste aantal certificeringen was China (324.621) met Japan (91.493) en UK (49.349) op de plaatsen twee en drie.

Normity - Icoon - Aantallen

Filosofie van ISO 9001

Net als bij ISO 27001 heeft de risicoanalyse een belangrijke positie. Nadat je hebt vastgesteld welke kwaliteitseisen je oplegt aan je producten en/of diensten, gebruik je een risicoanalyse om te bepalen wat je belangrijkste risico's zijn en welke maatregelen er genomen dienen te worden. Daarnaast onderzoek je welke stakeholders hierbij relevant zijn en welke eisen en wensen zij hebben. ISO 9001 is allang geen papieren tijger meer, aangezien je op basis van de risico- en stakeholderanalyse zelf bepaalt wat je waarover wilt vastleggen en in welke vorm. De daaruit volgende processen worden beschreven en geoptimaliseerd. Optimaliseren is niet een eenmalige bezigheid, maar een fundamenteel onderdeel van de kwaliteitscyclus. Dit alles leg je vast in overkoepelende beleidsdocumenten waarin de organisatiedoelen worden vastgelegd en bewaakt.

Normity - Icoon - Bank

De 5 Voordelen van ISO 9001

ISO 9001 helpt organisaties bij het opzetten van een managementsysteem voor kwaliteit (KMS). Het KMS en het ISO 9001-certificaat levert jouw organisatie verschillende voordelen op:

 • je bewijst objectief dat je organisatie kwaliteit serieus neemt en voldoet aan de wet- en regelgeving
 • je hebt meer inzicht in de risico's, de bedrijfsprocessen, de omgeving en de stakeholders. Je kiest er zelf voor welke processen er beschreven worden
 • focus op kwaliteit en continue verbetering leidt tot meetbaar betere prestaties
 • de klanttevredenheid wordt verhoogd en dit kun je ook aantonen
 • de organisatie kan voldoen aan de eisen van opdrachtgevers en prospects die om een certificatie vragen, wat commercieel aantrekkelijk is en ook profesionaliteit uitstraalt naar de rest van de markt.
Normity - Icoon - Voordelen

ISO 9001 voor wie?

Eigenlijk is ISO 9001 een norm die geschikt is voor elke organisatie die kwaliteit wil leveren, of het nu goederen en/of diensten zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de NEN 7510, die specifiek voor de zorgsector is. Je ziet daarom deze certificering terugkomen in elke sector, zoals metaal, chemie, landbouw, voeding, zorg, pharma en educatie. Kortom: vrijwel iedere organisatie heeft baat bij ISO 9001.

Normity - Icoon - Gebouw

ISO 9001 certificering

Voldoet jouw organisatie aan de eisen van de ISO 9001 norm, dan kun je je laten certificeren voor de ISO 9001. Zo'n ISO 9001 certificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke organisatie als Bureau Veritas, Cetradex of NCI Certificering. Met een certificaat laat je zien dat de kwaliteit binnen de organisatie is geborgd. Sommige organisaties kiezen ervoor om wel te voldoen aan de norm, maar zich niet te laten certificeren. Je bent dan ISO 9001 compliant zonder een ISO 9001 certificaat (en dus zonder de kosten die daarmee gepaard gaan). Voor sommige organisaties is dit een zinvolle eerste stap richting een uiteindelijke ISO 9001 certificering.

Normity - Icoon - Check
ISO 9001 en Normity

Normity ondersteunt organisaties bij het opzetten van een KMS op basis van ISO 9001. Normity biedt alle functionaliteit die je hiervoor nodig hebt. Denk aan zaken als het vastleggen, inschatten en beheersen van risico's, het beheren van competenties, documentbeheer, het vastleggen, monitoren... en natuurlijk het voorbereiden op de audit!

Incidenten

Normity - Screenshot - Incidenten

Incidenten zijn vervelend. Als ze optreden is het vooral zaak dat je ze netjes afhandelt. Normity ondersteunt je daarbij. Zo zie je direct welke incidenten nog aandacht verdienen. Normity houdt je bovendien op de hoogte van de voortgang. Zo ben je altijd op de hoogte en loop je nooit achter de feiten aan!

Risicoanalyse

Normity - Screenshot - Risicoanalyse

Risicoanalyses zijn een belangrijk onderdeel van veel normen. Logisch ook, want daarmee krijg je inzicht in je kwetsbaarheden. Normity biedt veel op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan automatische koppelingen met maatregelen, meerdere dreigingsmodellen (waaronder RAVIB en MAPGOOD) en toewijzing van risico's.

Risico

Normity - Screenshot - Risico

Iedere organisatie kan Normity toepassen voor risicoanalyses. Individuele risico's kunnen worden gevolgd in de tijd, afhankelijk van de behandeling. Ook kunnen maatregelen gekoppeld worden om de risico's te mitigeren. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor risico's, maar ook voor kansen!

Taken

Normity - Screenshot - Taken

Direct inzicht in de activiteiten die moeten worden uitgevoerd. Via het overzicht met taken zie je alle terugkerende taken, inclusief de status per onderdeel. Door het gebruik van kleuren en symbolen weet je in een oogopslag waar nog wat extra aandacht nodig is.

Toepasselijkheid

Normity - Screenshot - Verklaring van Toepasselijkheid

Veel normen vereisen een verklaring van toepasselijkheid. Normity biedt hiervoor alle functionaliteit. Leg vast welke norm elementen van toepassing zijn, voeg een toelichting toe en geef aan wat de grondslagen zijn. Meerdere normen? Geen enkel probleem.

Documenten

Normity - Screenshot - Documenten

Je legt al je documenten (en verwijzingen) vast in Normity. Alles is hierbij geregeld: workflow, versiebeheer, zoekfunctionaliteit, meldingen bij (bijna) verlopen, onderlinge verwijzingen tussen documenten, en nog veel meer. En natuurlijk wordt in Normity netjes vastgelegd wie welke verwerking doet met een bestand.

Stakeholders

Normity - Screenshot - Stakeholders

In Normity leg je je complete organisatie vast. Als je wilt. Van ICT infrastructuur tot bedrijfsmiddelen. Afhankelijk hoe ver je bent als organisatie, maar natuurlijk ook wat de norm van je verwacht. Ook de stakeholders (belanghebbenden) kun je in Normity vastleggen, inclusief zaken als hun eisen en verwachtingen.

Nog veel meer

Bovenstaande is slechts een greep uit de functionaliteit die Normity biedt. Normity biedt nog veel meer. Normity zorgt er hiermee voor dat het beheren van een KMS een stuk gestructureerder, onderhoudbaarder en daarmee gemakkelijker wordt. Daarnaast biedt Normity een helpdesk met veel ervaring in ISO 9001, een complete set templates voor ISO 9001, volledige ondersteuning voor de ISO 9001, een complete privacy module en vanzelfsprekend (geautomatiseerde) monitoring van het ISMS.

Gerelateerde normen

Er zijn verschillende normen nauw verwant aan ISO 9001. Het kan dan ook zinvol zijn om deze normen te overwegen wanneer je bezig bent met een ISO 9001 certificering. De meest relevante gerelateerde normen zijn:

 • NEN 14001
  De ISO 14001 norm is de internationale norm op het gebied van milieumanagement. De norm stelt eisen aan het zogenaamde milieumanagementsysteem binnen een organisatie. Zo'n systeem richt zich op de ontwikkeling en borging van een passend milieubeleid. Daarbij richt de norm zich niet alleen op de organisatie zelf, maar ook op de keten waarvan de organisatie een onderdeel is. Ook in deze ISO-norm is het toverwoord 'continue verbetering' (ook wel PDCA cyclus genoemd). Continue verbetering op het gebied van milieu en continue verbetering op het gebied van duurzame bedrijfsvoering
 • ISO 17025
  ISO 17025 is nauw verwant met de ISO 9001 norm. In beide gevallen is de norm gericht op continue verbetering van het kwaliteitssysteem, waarbij regelmatige audits plaatsvinden. Bijzonder is daarbij wel dat de ISO 17025 de zogenaamde High-Level Structure (HLS) niet volgt
 • ISO 45001
  ISO 45001 richt zich op gezond en veilig werken. ISO 45001 is voor organisaties een belangrijk hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Ontzettend belangrijk dus! Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Meer dan voorheen ligt de focus op de contextanalyse. Daarmee krijg je inzicht in zaken als risico's, kansen, belanghebbenden enzovoorts.

Checklist

Wil je aan de slag met ISO 9001? Mooi! Dat betekent wel dat je als organisatie het nodige moet gaan oppakken om te voldoen aan de eisen van ISO 9001. De norm is gelukkig opgebouwd volgens de zogenaamde HS (Harmonized Structure). Wij raden dan ook iedereen om om de ISO 9001 norm te downloaden en zelf door te nemen. Dan wordt vanzelf stap voor stap duidelijk wat je moet doen. Veel organisaties vragen adviesbureau's om hen hierin te ondersteunen. Normity heeft veel ervaring met ISO 9001 en kan deze rol eveneens vervullen.

4 - Context van de organisatie

 • Inzicht in de organisatie en haar context (4.1)
 • Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden (4.2)
 • Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem vaststellen (4.3)
 • Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan (4.4)

5 - Leiderschap

 • Leiderschap en toewijding (5.1)
 • Beleid (5.2)
 • Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie (5.3)

6 - Planning

 • Acties om risico's en kansen op te pakken (6.1)
 • Kwaliteitsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken (6.2)
 • Planning van wijzigingen (6.3)

7 - Ondersteuning

 • Middelen (7.1)
 • Competentie (7.2)
 • Bewustzijn (7.3)
 • Communicatie (7.4)
 • Gedocumenteerde informatie (7.5)

8 - Uitvoering

 • Planning en beheer van uitvoering (8.1)
 • Vereisten voor producten en diensten (8.2)
 • Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten (8.3)
 • Beheer van door externen geleverde werkwijzen, producten en diensten (8.4)
 • Productie en dienstverlening (8.5)
 • Vrijgave van producten en diensten (8.6)
 • Beheer van Controle van niet-conforme uitkomsten (8.7)

9 - Prestatie evaluatie

 • Monitoring, meting, analyse en evaluatie (9.1)
 • Interne audit (9.2)
 • Management review (9.3)

10 - Verbetering

 • Algemeen (10.1)
 • Non-conformiteit en corrigerende maatregelen (10.2)
 • Continue verbeteringen (10.3)

Meer weten?

Misschien ben je nieuwsgierig geworden wat Normity voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wellicht hoe Normity jouw organisatie kan ondersteunen bij de implementatie? Of misschien zoek je een adviseur? Wij vinden het leuk om hierover met jou vrijblijvend van gedachten te wisselen. Via het formulier hieronder kun je contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Dit formulier vraagt om jouw contactgegevens zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.