ISO 45001

De ISO 45001 norm bestaat sinds maart 2018. Deze norm vervangt in 2021 definitief de OHSAS 18001. ISO 45001 richt zich op gezond en veilig werken. ISO 45001 is voor organisaties een belangrijk hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Ontzettend belangrijk dus! Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Meer dan voorheen ligt de focus op de contextanalyse. Daarmee krijg je inzicht in zaken als risico's, kansen, belanghebbenden enzovoorts.

Wat houdt ISO 45001 in?

Als werkgever moet je zorgdragen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor je medewerkers. Een belangrijke voorwaarde voor goed presteren door deze medewerkers. Een gezonde en veilige werkomgeving is essentieel voor je medewerkers, maar het gaat verder dan dat. Steeds vaker zie je dat ook opdrachtgevers en klanten hier belang aan gaan hechten. Het biedt extra zekerheid voor opdrachtgevers en klanten dat zij goede diensten of producten geleverd krijgen. Organisaties die werken volgens de norm tonen aan bewust bezig te zijn met de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.

Voor wie is ISO 45001 bedoeld?

Een G&VW-managementsysteem (Gezond en Veilig Werken) helpt organisaties om aan al haar stakeholders te laten zien dat zij serieus bezig zijn met het realiseren van een gezonde en veilige werkomgeving. ISO 45001 is in eerste instantie bedoeld voor managers op het gebied van arbomanagement, gezond en veilig werken, kwaliteitsmanagement. Maar je kunt ook denken aan andere medewerkers, zoals de veiligheidskundige of het hoofd van de technische dienst. , maar ook voor overige medewerkers zoals hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager en veiligheidskundige. Het doel? Lagere verzuimcijfers, goede arbeidsomstandigheden, continue verbetring, verantwoord ondernemerschap.

Voordelen

Natuurlijk is het implementeren van een norm veel werk. En het gaat bovendien gepaard met allerlei kosten. Maar de voordelen zijn legio. Om er een paar te noemen:

  • Proces van continue verbetering
  • Onderdeel van het MVO beleid
  • Gemotiveerde medewerkers
  • Daling van het verzuimpercentage
  • Aantoonbaar voor opdrachtgevers en klanten
  • Onderdeel van aanbestedingen

Plan-Do-Check-Act

ISO 45001 is opgebouwd volgens de zogenaamde Plan-Do-Check-Act cyclus. Deze vormt de basis van de meeste normen. Het geeft het principe weer van de cotinue verbetering. Hiermee wordt bedoeld dat het bereiken van kwaliteit een continue cyclus is. Deze cyclus bestaat uit het plannen van activiteiten, het uitvoeren van de acties, het controleren van de behaalde resultaten, en het waar nodig bijstellen van de uitvoering. Deze cyclus is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement, ontwikkeld door William Deming.

Meer weten?

Misschien ben je nieuwsgierig geworden wat Normity voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wellicht hoe Normity jouw organisatie kan ondersteunen bij de implementatie? Of misschien zoek je een adviseur? Wij vinden het leuk om hierover met jou vrijblijvend van gedachten te wisselen. Via het formulier hieronder kun je contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Dit formulier vraagt om jouw contactgegevens zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.