Wat is ISO 45001

De ISO 45001 norm is onderdeel van de 45000 serie en een internationaal geaccepteerde norm voor gezond en veilig werken. Officieel heet de norm 'NEN-ISO 45001:2018 nl'. Net zoals bij veel andere ISO-normen, staat een raamwerk - een managementsysteem - centraal.

Met het ISO 45001 managementsysteem (G&VW-systeem of arbo-managementsysteem) wordt de veiligheid verhoogd, de risico's op de werkplek verminderd en de gezondheid en het welzijn van personeel op het werk verbeterd. Hiermee verbetert een organisatie op proactieve wijze haar prestaties op het gebied van veilig en gezond werken. Een organisatie kan zich voor ISO45001 laten certificeren.

blauw logo ISO 45001 met wereldbol en tekst

Aantallen

In 2020 onderzocht ISO het aantal certificaten. Daarbij kijken zij naar het aantal geldige certificaten tegen de ISO standaarden als ISO 9001, ISO 27001 en ISO 45001. In het rapport wordt dit verder uitgesplitst naar land. In 2020 stelde The ISO Survey dat er op het gebied van ISO 45001 wereldwijd 190481 certificaten waren uitgegeven, waaronder 516 in Nederland. Het land met het grootste aantal certificeringen was China (120134) met Italië (10230) en UK (5432) op plaats twee en drie. Nederland staat op plaats 39. Er is dus nog wel wat in te halen.

Normity - Icoon - Aantallen

Filosofie van ISO 45001

Als je als organisatie ISO45001 implementeert, betekent dat je een managementsysteem voor gezond en veilig werken hebt opgezet. Door middel van een managementsysteem wordt gezorgd dat een organisatie over alle belangrijke aspecten van een bepaald onderwerp nadenkt. De resultaten daarvan worden vastgelegd en geïmplementeerd. De effectiviteit wordt door middel van beoordelingen en audits gemeten. De daaruit komende verbeterpunten worden opgepakt, waardoor een organisatie zich steeds blijft verbeteren.

En dat is bij ISO 45001 ook het geval. Het raamwerk stelt allerlei eisen aan de organisatie, met onderwerpen als:

 • Context van de organisatie;
 • Leiderschap;
 • Planning;
 • Resources;
 • Beleid en procedures;
 • Operatie;
 • Rapportages;
 • Audits en evaluaties.

Als je een ISO 45001 certificering hebt, geef je opdrachtgevers en klanten extra zekerheid dat jouw diensten en/of producten onder goede omstandigheden worden geleverd. Organisaties die werken volgens de norm tonen aan bewust bezig te zijn met de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.

Normity - Icoon - Bank

De 8 Voordelen van ISO 45001

ISO 45001 is een wereldwijd erkende certificatie op het gebied van veilig en gezond werken. Dat heeft natuurlijk veel voordelen, zoals:

 • Minder ongelukken op het werk, minder ziekteverzuim;
 • Gezonder personeel en minder zieken betekent hogere productiviteit;
 • Verhoogde reputatie: je kunt je wereldwijd profileren als een organisatie die zich serieus met arbeidsomstandigheden bezighoudt omdat je je committeert aan dé internationale standaard;
 • Reactief wordt proactief: de norm verlangt van de organisatie van tevoren bronnen en situaties herkennen die potentieel schade kunnen toebrengen;
 • Risico's worden gereduceerd en kansen worden geïdentificeerd;
 • Wellicht lagere verzekeringskosten;
 • Nieuwe en bestaande werknemers zien je als interessante, gezonde en betrokken werkgever. En je opdrachtgevers/klanten zien dat ook zo;
 • Je creëert een cultuur waarin continue verbetering op het gebied van arbeidsomstandigheden centraal staat, voor en door iedereen.

En dan kun je ook nog denken aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), voordelen bij aanbestedingen en het simpelweg kunnen voldoen aan compliancy-eisen van opdrachtgevers.

Normity - Icoon - Voordelen

ISO 45001 voor wie?

Elke organisatie is wettelijk verplicht om goede arbeidsomstandigheden te creëren voor haar personeel. Hoe dit dan concreet vorm moet krijgen, is dan wel de vraag. En hoe borg je dit dan in je organisatie en hoe speel je in op veranderingen? Op deze vragen geeft ISO 45001 antwoord. Dit zorgt ervoor dat implementatie van ISO 45001 voor iedere organisatie relevant is en in principe bij iedere organisatie past: klein en groot, industrieel en kantoor, binnen en buiten.

Het voordeel van het opzetten van een G&VW-managementsysteem (arbo-managementsysteem) volgens de norm is dat het structureel zorgt voor goede arbeidsomstandigheden die ook nog eens proactief en reactief verbeterd worden. Daarbij: als je aan de norm voldoet, voldoe je vrijwel zeker ook aan de wet. Kortom: bijna iedere organisatie heeft baat bij ISO 45001.

Normity - Icoon - Gebouw

ISO 45001 certificering

Voldoet jouw organisatie aan de eisen van de ISO 45001 norm, dan kun je je laten certificeren voor de ISO 45001. Zo'n ISO 45001 certificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke organisatie als BSI Group, TÜV of Aboma.

Sommige organisaties kiezen ervoor om wel te voldoen aan de norm, maar zich niet te laten certificeren. Je bent dan ISO 45001 compliant zonder een ISO 45001 certificaat en dus zonder de kosten die daarmee gepaard gaan. Voor organisaties zou dit een zinvolle, overwogen rustige eerste stap kunnen zijn richting een uiteindelijke ISO 45001 certificering.

Normity - Icoon - Check
ISO 45001 en Normity

Normity ondersteunt organisaties bij het opzetten van een managementsysteem op basis van ISO 45001. Normity biedt alle functionaliteit die je hiervoor nodig hebt. Denk aan zaken als incidentmanagement; het vastleggen, inschatten en beheersen van risico's; het beheren van competenties; document- en versiebeheer; het vastleggen en toewijzen van taken en activiteiten; het vastleggen van belanghebbenden, bedrijfsmiddelen en leveranciers en natuurlijk het ondersteunen van de audits.

Incidenten

Normity - Screenshot - Incidenten

Incidenten zijn vervelend. Als ze optreden is het vooral zaak dat je ze netjes afhandelt. Normity ondersteunt je daarbij. Zo zie je direct welke incidenten nog aandacht verdienen. Normity houdt je bovendien op de hoogte van de voortgang. Zo ben je altijd op de hoogte en loop je nooit achter de feiten aan!

Risicoanalyse

Normity - Screenshot - Risicoanalyse

Risicoanalyses zijn een belangrijk onderdeel van veel normen. Logisch ook, want daarmee krijg je inzicht in je kwetsbaarheden. Normity biedt veel op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan automatische koppelingen met maatregelen, meerdere dreigingsmodellen (waaronder RAVIB en MAPGOOD) en toewijzing van risico's.

Risico

Normity - Screenshot - Risico

Iedere organisatie kan Normity toepassen voor risicoanalyses. Individuele risico's kunnen worden gevolgd in de tijd, afhankelijk van de behandeling. Ook kunnen maatregelen gekoppeld worden om de risico's te mitigeren. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor risico's, maar ook voor kansen!

Taken

Normity - Screenshot - Taken

Direct inzicht in de activiteiten die moeten worden uitgevoerd. Via het overzicht met taken zie je alle terugkerende taken, inclusief de status per onderdeel. Door het gebruik van kleuren en symbolen weet je in een oogopslag waar nog wat extra aandacht nodig is.

Toepasselijkheid

Normity - Screenshot - Verklaring van Toepasselijkheid

Veel normen vereisen een verklaring van toepasselijkheid. Normity biedt hiervoor alle functionaliteit. Leg vast welke norm elementen van toepassing zijn, voeg een toelichting toe en geef aan wat de grondslagen zijn. Meerdere normen? Geen enkel probleem.

Documenten

Normity - Screenshot - Documenten

Je legt al je documenten (en verwijzingen) vast in Normity. Alles is hierbij geregeld: workflow, versiebeheer, zoekfunctionaliteit, meldingen bij (bijna) verlopen, onderlinge verwijzingen tussen documenten, en nog veel meer. En natuurlijk wordt in Normity netjes vastgelegd wie welke verwerking doet met een bestand.

Stakeholders

Normity - Screenshot - Stakeholders

In Normity leg je je complete organisatie vast. Als je wilt. Van ICT infrastructuur tot bedrijfsmiddelen. Afhankelijk hoe ver je bent als organisatie, maar natuurlijk ook wat de norm van je verwacht. Ook de stakeholders (belanghebbenden) kun je in Normity vastleggen, inclusief zaken als hun eisen en verwachtingen.

Nog veel meer

Bovenstaande is slechts een greep uit de functionaliteit die Normity biedt. Normity biedt nog veel meer. Normity zorgt er hiermee voor dat het beheren van een managementsysteem een stuk gestructureerder, onderhoudbaarder en daarmee gemakkelijker wordt. Daarnaast biedt Normity een helpdesk met veel ervaring in ISO 45001, een complete privacy module en vanzelfsprekend (geautomatiseerde) monitoring van het managementsysteem.

Gerelateerde normen

Er zijn verschillende normen verwant aan ISO 45001. Het kan dan ook zinvol zijn om deze normen te overwegen wanneer je bezig bent met een ISO 45001 certificering. De meest relevante gerelateerde normen zijn:

 • ISO 9001
  De ISO 9001 is de internationale norm op het gebied van kwaliteit. Dit is wereldwijd een van de bekendste normen. ISO 9001 draait om het continu verbeteren. Nadat je hebt vastgesteld welke kwaliteitseisen je oplegt aan je producten en/of diensten, gebruik je een risicoanalyse om te bepalen wat je belangrijkste risico's zijn en welke maatregelen er genomen dienen te worden. Daarnaast onderzoek je welke stakeholders hierbij relevant zijn en welke eisen en wensen zij hebben. De daaruit volgende processen worden beschreven en geoptimaliseerd. Optimaliseren is niet een eenmalige bezigheid, maar een fundamenteel onderdeel van de kwaliteitscyclus: continu verbeteren! Dit alles leg je vast in overkoepelende beleidsdocumenten waarin de organisatiedoelen worden vastgelegd en bewaakt.
 • ISO 14001
  ISO 14001 norm is de internationale norm op het gebied van milieumanagement. De norm stelt eisen aan het zogenaamde milieumanagementsysteem binnen een organisatie. Zo'n systeem richt zich op de ontwikkeling en borging van een passend milieubeleid. Daarbij richt de ISO 14001 zich niet alleen op de organisatie zelf, maar ook op de keten waarvan de organisatie een onderdeel is. Ook in deze ISO-norm is het toverwoord 'continue verbetering' (ook wel PDCA-cyclus genoemd). Continue verbetering op het gebied van milieu en continue verbetering op het gebied van duurzame bedrijfsvoering.

Overigens is het met Normity supereenvoudig om meerdere normen tegelijkertijd te beheren en te ondersteunen.

Checklist

Wil je aan de slag met ISO 45001? Mooi! Dat betekent wel dat je als organisatie het nodige moet gaan oppakken om te voldoen aan de eisen van ISO 45001. De norm is gelukkig opgebouwd volgens de zogenaamde HS (Harmonized Structure). Wij raden dan ook iedereen om om de ISO 45001 norm te downloaden en zelf door te nemen. Dan wordt vanzelf stap voor stap duidelijk wat je moet doen. Veel organisaties vragen adviesbureau's om hen hierin te ondersteunen. Normity heeft veel ervaring met ISO 45001 en kan deze rol eveneens vervullen. De norm omzet de volgende onderwerpen:

4 - Context van de organisatie

 • Begrijpen van de organisatie en haar context (4.1)
 • Begrip van de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden (4.2)
 • Bepalen van het toepassingsgebied van het Arbo management systeem (4.3)
 • Arbo management systeem (4.4)

5 - Leiderschap en medewerkers (worker participants)

 • Leiderschap en toewijding (5.1)
 • Arbo beleid (5.2)
 • Organisatorische rollen, verantwoordelijkheden, rekenschap en bevoegdheden (5.3)
 • Participatie & consultatie (5.4)

6 - Planning

 • Acties om risico's te adresseren die verbonden zijn aan bedreigingen en kansen (6.1)
 • Arbo doelstellingen en planning om die te bereiken (6.2)

7 - Ondersteuning

 • Middelen (7.1)
 • Competentie (7.2)
 • Bewustzijn (7.3)
 • Informatie en communicatie (7.4)
 • Gedocumenteerde informatie (7.5)

8 - Uitvoering

 • Planning en beheer van uitvoering (8.1)
 • Beheer van wijzigingen (8.2)
 • Uitbesteding (8.3)
 • Inkoop (8.4)
 • (Onder)aannemers (8.5)
 • Voorbereid zijn op noodsituaties en reactie (8.6)

9 - Prestatie evaluatie

 • Monitoring, meting, analyse en evaluatie (9.1)
 • Interne audit (9.2)
 • Management review (9.3)

10 - Verbetering

 • Incident, non-conformiteit en corrigerende maatregelen (10.1)
 • Continue verbeteringen (10.2)

Meer weten?

Misschien ben je nieuwsgierig geworden wat Normity voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wellicht hoe Normity jouw organisatie kan ondersteunen bij de implementatie? Of misschien zoek je een adviseur? Wij vinden het leuk om hierover met jou vrijblijvend van gedachten te wisselen. Via het formulier hieronder kun je contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Dit formulier vraagt om jouw contactgegevens zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.