Wat is ISO 20252

De ISO 20252 norm is is een internationaal geaccepteerde norm voor markt-, opinie- en sociaal onderzoek. Officieel heet de norm 'NEN-ISO 20252:2019 en'. Net zoals bij veel andere ISO-normen, staat een raamwerk - een managementsysteem - centraal. Deze dekt alle fases van onderzoekstrajecten: van initieel klantcontact tot aan het presenteren van de onderzoeksresultaten, inclusief continue verbetering.

Het managementsysteem zorgt er onder meer voor dat de diensten die worden aangeboden op tijd en met hoge kwaliteit worden afgeleverd, onderzoeksprocessen en het beheer daarvan continu worden verbeterd, zich herhalende fouten worden voorkomen, de concurrentiepositie wordt versterkt en de reputatie van de organisatie nog verder wordt verbeterd.

De norm is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.

blauw logo ISO 20252 met wereldbol en tekst

Aantallen

Waar normen als ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001 honderdduizenden uitgegeven certificaten kennen, is dat bij ISO 20252 zeker niet het geval. Marktonderzoek is een relatief klein vakgebied en er zijn in Nederland iets meer als 200 organisaties die zich daar mee bezig houden (bron: MOA). En van deze onderzoeksbureaus zijn er enkele tientallen gecertificeerd voor ISO 20252. Ook in omringende landen zijn er niet veel gecertificeerden. Bijvoorbeeld minder dan tien ISO 20252-gecerticeerden in Oostenrijk en Zwitserland, en minder dan dertig in Duitsland.

Normity - Icoon - Aantallen

Filosofie van ISO 20252

Wat je vaak ziet bij ISO, is dat er door middel van het implementeren van een managementsysteem wordt gezorgd dat een organisatie over alle belangrijke aspecten van een bepaald onderwerp nadenkt. De resultaten daarvan worden vastgelegd en geïmplementeerd. De effectiviteit wordt door middel van beoordelingen en audits gemeten. De daaruit komende verbeterpunten worden opgepakt, waardoor een organisatie zich steeds blijft verbeteren.

En dat is bij ISO 20252 ook het geval. Het raamwerk stelt allerlei eisen aan de organisatie, met onderwerpen als:

 • Personeel (kwalificaties, training etc.);
 • Toeleveranciers;
 • Opdrachtgevers (offertes, planning, vragenlijsten etc.);
 • Steekproefmethodes;
 • Data (collectie, cleaning, processing, management etc.)
 • Online onderzoek;
 • Observatiesmethodes;
 • Rapportages;
 • Audits en evaluaties.

Onderzoeksbureaus met een ISO 20252 certificering bieden opdrachtgevers meer zekerheid dat hun onderzoek volgens internationaal erkende kwaliteitseisen wordt uitgevoerd. Dat geeft logischerwijs meer vertrouwen dat het onderzoek goed is uitgevoerd. Jaarlijks wordt het onderzoeksbureau getoetst of het nog steeds voldoet aan de normering.

Normity - Icoon - Bank

De 10 Voordelen van ISO 20252

ISO 20252 is een wereldwijd erkende certificatie op het gebied van marktonderzoek. Dat heeft natuurlijk veel voordelen, zoals:

 1. Je kunt je wereldwijd profileren als een organisatie die zich serieus met het vakgebied bezighoudt omdat je je committeert aan dé internationale standaard;
 2. Risico's worden gereduceerd;
 3. De effectiviteit en productiviteit van je organisatie wordt verhoogd;
 4. De kwaliteit van je producten en diensten wordt verhoogd;
 5. Opdrachtgevers kunnen vertrouwen hebben in je organisatie en de resultaten van de door jou uitgevoerde onderzoeken;
 6. De loyaliteit van je opdrachtgevers wordt hoger, je levert immers uitstekend werk;
 7. Respondenten kunnen gerust zijn over de bescherming van hun privacy;
 8. Je kunt je onderscheiden van concurrenten die zich niet certificeren;
 9. Nieuwe werknemers zien je als interessante werkgever;
 10. Je creëert een kwaliteitscultuur waarin continue verbetering centraal staat.

Kortom: ISO20252 zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering door lagere kosten, hogere opbrengsten en een beter imago.

Normity - Icoon - Voordelen

ISO 20252 voor wie?

Het moge duidelijk zijn dat de ISO 20252-norm zich specifiek op organisaties die zich met onderzoek bezighouden. Overigens bevat ISO 20252 aspecten van ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 27001 (informatiebeveiliging) en zie je in de praktijk dat onderzoeksorganisaties ook voor deze normen certificeren.

Normity - Icoon - Gebouw

ISO 20252 certificering

Voldoet jouw organisatie aan de eisen van de ISO 20252 norm, dan kun je je laten certificeren voor de ISO 20252. Vrijwel alle ISO 20252-gecertificeerde onderzoekbureaus (inmiddels ruim 50 in Nederland) werden geaudit door Stichting Toetsingsbureau KCC, een aan de MOA (de brancheorganisatie voor marktonderzoek) geliëerde certificerende instelling. Met een certificaat laat je zien dat onderzoeken bij jouw organisatie in goede handen zijn.

Normity - Icoon - Check
ISO 20252 en Normity

Normity ondersteunt organisaties bij het opzetten van een managementsysteem op basis van ISO 20252. Normity biedt alle functionaliteit die je hiervoor nodig hebt. Denk aan zaken als het vastleggen, inschatten en beheersen van risico's, het beheren van competenties, documentbeheer, het vastleggen, monitoren... en natuurlijk het voorbereiden op de audit!

Incidenten

Normity - Screenshot - Incidenten

Incidenten zijn vervelend. Als ze optreden is het vooral zaak dat je ze netjes afhandelt. Normity ondersteunt je daarbij. Zo zie je direct welke incidenten nog aandacht verdienen. Normity houdt je bovendien op de hoogte van de voortgang. Zo ben je altijd op de hoogte en loop je nooit achter de feiten aan!

Risicoanalyse

Normity - Screenshot - Risicoanalyse

Risicoanalyses zijn een belangrijk onderdeel van veel normen. Logisch ook, want daarmee krijg je inzicht in je kwetsbaarheden. Normity biedt veel op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan automatische koppelingen met maatregelen, meerdere dreigingsmodellen (waaronder RAVIB en MAPGOOD) en toewijzing van risico's.

Risico

Normity - Screenshot - Risico

Iedere organisatie kan Normity toepassen voor risicoanalyses. Individuele risico's kunnen worden gevolgd in de tijd, afhankelijk van de behandeling. Ook kunnen maatregelen gekoppeld worden om de risico's te mitigeren. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor risico's, maar ook voor kansen!

Taken

Normity - Screenshot - Taken

Direct inzicht in de activiteiten die moeten worden uitgevoerd. Via het overzicht met taken zie je alle terugkerende taken, inclusief de status per onderdeel. Door het gebruik van kleuren en symbolen weet je in een oogopslag waar nog wat extra aandacht nodig is.

Toepasselijkheid

Normity - Screenshot - Verklaring van Toepasselijkheid

Veel normen vereisen een verklaring van toepasselijkheid. Normity biedt hiervoor alle functionaliteit. Leg vast welke norm elementen van toepassing zijn, voeg een toelichting toe en geef aan wat de grondslagen zijn. Meerdere normen? Geen enkel probleem.

Documenten

Normity - Screenshot - Documenten

Je legt al je documenten (en verwijzingen) vast in Normity. Alles is hierbij geregeld: workflow, versiebeheer, zoekfunctionaliteit, meldingen bij (bijna) verlopen, onderlinge verwijzingen tussen documenten, en nog veel meer. En natuurlijk wordt in Normity netjes vastgelegd wie welke verwerking doet met een bestand.

Stakeholders

Normity - Screenshot - Stakeholders

In Normity leg je je complete organisatie vast. Als je wilt. Van ICT infrastructuur tot bedrijfsmiddelen. Afhankelijk hoe ver je bent als organisatie, maar natuurlijk ook wat de norm van je verwacht. Ook de stakeholders (belanghebbenden) kun je in Normity vastleggen, inclusief zaken als hun eisen en verwachtingen.

Nog veel meer

Bovenstaande is slechts een greep uit de functionaliteit die Normity biedt. Normity biedt nog veel meer. Normity zorgt er hiermee voor dat het beheren van een managementsysteem een stuk gestructureerder, onderhoudbaarder en daarmee gemakkelijker wordt. Daarnaast biedt Normity een helpdesk met veel ervaring in ISO 20252, een complete privacy module en vanzelfsprekend (geautomatiseerde) monitoring van het managementsysteem.

Gerelateerde normen

Er zijn verschillende normen verwant aan ISO 20252. Het kan dan ook zinvol zijn om deze normen te overwegen wanneer je bezig bent met een ISO 20252 certificering. De meest relevante gerelateerde normen zijn:

 • ISO 9001
  De ISO 9001 is de internationale norm op het gebied van kwaliteit. Dit is wereldwijd een van de bekendste normen. ISO 9001 draait om het continu verbeteren. Nadat je hebt vastgesteld welke kwaliteitseisen je oplegt aan je producten en/of diensten, gebruik je een risicoanalyse om te bepalen wat je belangrijkste risico's zijn en welke maatregelen er genomen dienen te worden. Daarnaast onderzoek je welke stakeholders hierbij relevant zijn en welke eisen en wensen zij hebben. De daaruit volgende processen worden beschreven en geoptimaliseerd. Optimaliseren is niet een eenmalige bezigheid, maar een fundamenteel onderdeel van de kwaliteitscyclus: continu verbeteren! Dit alles leg je vast in overkoepelende beleidsdocumenten waarin de organisatiedoelen worden vastgelegd en bewaakt.
 • ISO 27001
  De ISO 27001 richt zich op informatiebeveiliging. Via de implementatie van een managementsysteem (ISMS), worden er eisen gesteld aan de organisatie op het gebied van de bescherming van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Dit gebeurt risicogebaseerd. Zie ook ons speciale ISO 27001-portaal.
 • ISO 14001
  De ISO 14001 norm is de internationale norm op het gebied van milieumanagement. De norm stelt eisen aan het zogenaamde milieumanagementsysteem binnen een organisatie. Zo'n systeem richt zich op de ontwikkeling en borging van een passend milieubeleid. Daarbij richt de norm zich niet alleen op de organisatie zelf, maar ook op de keten waarvan de organisatie een onderdeel is. Ook in deze ISO-norm is het toverwoord 'continue verbetering' (ook wel PDCA-cyclus genoemd). Continue verbetering op het gebied van milieu en continue verbetering op het gebied van duurzame bedrijfsvoering.

Checklist

Wil je aan de slag met ISO 20252? Mooi! Dat betekent wel dat je als organisatie het nodige moet gaan oppakken om te voldoen aan de eisen van ISO 20252. Wij raden dan ook iedereen om om de ISO 20252 norm te downloaden en zelf door te nemen. Dan wordt vanzelf stap voor stap duidelijk wat je moet doen. Veel organisaties vragen adviesbureau's om hen hierin te ondersteunen. Normity heeft veel ervaring met ISO 20252 en kan deze rol eveneens vervullen.

Om je een idee te geven, de norm bevat de volgende artikelen:

4 - Core requirements for market, opinion and social research

 • Statement of applicability (4.1.1)
 • Confidentiality of research (4.1.2)
 • Documentation and records management (4.1.3)
 • Personnel and organisational responsibilities (4.2.1)
 • Personnel - Performance management (4.2.2)
 • Information security risk framework (4.3.1)
 • Information handling (4.3.2)
 • Information security controls (4.3.3)
 • Information security training and awareness (4.3.4)
 • General (4.4.1)
 • Subcontracted project work (4.4.2)
 • General (4.5.1)
 • Client relationship management (4.5.2)
 • Project, work requests or other responses to offer services (4.5.3)
 • Providing deliverables to the client (4.5.4)
 • Input (4.6.1)
 • Output (4.6.2)
 • Internal audits (4.7)
 • Legal requirements (4.8)

Daarnaast bevat de norm annexen waarin de organisatie kan aangeven welk soort(en) onderzoek bij hun van toepassing is:

 • Annex A - Sampling including access panels
 • Annex B - Fieldwork
 • Annex C - Physical observation
 • Annex D - Digital observation
 • Annex E - Self completion
 • Annex F - Data management and processing

Meer weten?

Misschien ben je nieuwsgierig geworden wat Normity voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wellicht hoe Normity jouw organisatie kan ondersteunen bij de implementatie? Of misschien zoek je een adviseur? Wij vinden het leuk om hierover met jou vrijblijvend van gedachten te wisselen. Via het formulier hieronder kun je contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Dit formulier vraagt om jouw contactgegevens zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.