Wat is ISO 14001

De ISO 14001 norm is onderdeel van de 14000 serie van ISO die over milieumanagement gaat. Officieel heet de norm 'NEN-EN-ISO 14001:2015'. De norm is de internationaal geaccepteerde standaard voor milieumanagement en een organisatie kan zich hiervoor certificeren.

blauw logo ISO 14001 met wereldbol en tekst

Aantallen

In 2020 onderzocht ISO het aantal certificaten. Daarbij kijken zij naar het aantal geldige certificaten tegen de ISO standaarden als ISO 9001, ISO 27001 en ISO 14001. In het rapport wordt dit verder uitgesplitst naar land. Daaruit blijkt dat er in 2020 op het gebied van ISO 14001 wereldwijd 348.473 certificaten waren uitgegeven. Daarvan zijn er 2.438 in Nederland uitgegeven. Het land met het grootste aantal certificeringen was China (168.129) met Japan (17.804) en Italië (16.858) op de plaatsen twee en drie.

Normity - Icoon - Aantallen

Filosofie van ISO 14001

De opzet van ISO 14001 lijkt heel erg op die van ISO 9001. Het onderwerp is alleen niet kwaliteit maar milieu. De normen zijn hierdoor ook makkelijk te integreren, vaak zie je een combinatie van ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (gezond en veilig werken) en ISO 14001 (milieu).

Het uitgangspunt van ISO14001 is dat je met behulp van een managementsysteem - ook wel milieuzorgsysteem genoemd - borgt dat je organisatie de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk vermindert. Het milieuzorgsysteem biedt voor de broodnodige structuur hiervoor door eisen te stellen aan je organisatie, o.a. op het gebied van leiderschap, planning, betrokkenheid, evaluatie en continue verbetering.

Grofweg gaat het zo: Nadat je in je milieubeleid hebt bepaald welke milieueisen je oplegt aan je producten en/of diensten, gebruik je een milieu-risicoanalyse om te bepalen wat je belangrijkste milieurisico's zijn. De daaruit volgende beheersmaatregelen worden vastgelegd in een milieuplan. Het milieuplan wordt volgens een planning geïmplementeerd, uitgevoerd en geoptimaliseerd. Bij in- en externe audits van het milieumanagementsysteem wordt bepaald of het systeem nog steeds aan de eisen voldoet. De directie beoordeelt de continue geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem.

Normity - Icoon - Bank

De 5 Voordelen van ISO 14001

ISO 14001 helpt organisaties bij het opzetten van een managementsysteem voor milieu (EMS: Environmental Management System). Het EMS en het ISO 14001-certificaat levert je organisatie verschillende voordelen op:

 • milieubewustzijn speelt een steeds grotere rol in de samenleving en steeds meer (potentiële) klanten nemen dit aspect mee in hun koopbeslissingen;
 • e bewijst objectief dat je organisatie het milieu serieus neemt en voldoet aan de wet- en regelgeving. Hiermee kun je boetes en imagoschade voorkomen en daarbij voldoen aan de eisen van veeleisende opdrachtgevers, zoals overheden;
 • je kunt je onderscheiden van je concurrentie of minimaal niet achterop raken bij je concurrentie;
 • doordat de standaard zich richt op het verminderen van afval en verspilling, wordt je organisatie efficiënter;
 • door de verhoogde efficiency kun je kosten besparen en vaak lagere verzekeringskosten hebben.

Kortom: ISO14001 zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering door lagere kosten, hogere opbrengsten en een beter imago.

Normity - Icoon - Voordelen

ISO 14001 voor wie?

Je zou denken dat ISO14001 alleen maar geschikt is voor productiebedrijven. Niets is minder waar! ISO 14001 is geschikt voor elke organisatie die grip wil houden op de impact die zij heeft op het milieu en dit continu wil meten en verbeteren. Je ziet daarom deze certificering terugkomen in elke sector, zoals luchtvaart, landbouw, voeding, scheepsbouw, bouw en zorg.

Kortom: bijna iedere organisatie heeft baat bij ISO 14001.

Normity - Icoon - Gebouw

ISO 14001 certificering

Voldoet jouw organisatie aan de eisen van de ISO 14001 norm, dan kun je je laten certificeren voor de ISO 14001. Zo'n ISO 14001 certificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke organisatie als BSI Group, LRQA of SKH. Met een certificaat laat je zien dat je milieumanagement in je organisatie hebt geborgd en daarmee het milieu een warm hart toedraagt.

Sommige organisaties kiezen ervoor om wel te voldoen aan de norm, maar zich niet te laten certificeren. Je bent dan ISO 14001 compliant zonder een certificaat (en dus zonder de kosten die daarmee gepaard gaan). Voor sommige organisaties is dit een zinvolle eerste stap richting een uiteindelijke ISO 14001 certificering.

Normity - Icoon - Check
ISO 14001 en Normity

Normity ondersteunt organisaties bij het opzetten van een EMS op basis van ISO 14001. Normity biedt alle functionaliteit die je hiervoor nodig hebt. Denk aan zaken als het vastleggen, inschatten en beheersen van risico's, het beheren van competenties, documentbeheer, het vastleggen, monitoren... en natuurlijk het voorbereiden op de audit!

Incidenten

Normity - Screenshot - Incidenten

Incidenten zijn vervelend. Als ze optreden is het vooral zaak dat je ze netjes afhandelt. Normity ondersteunt je daarbij. Zo zie je direct welke incidenten nog aandacht verdienen. Normity houdt je bovendien op de hoogte van de voortgang. Zo ben je altijd op de hoogte en loop je nooit achter de feiten aan!

Risicoanalyse

Normity - Screenshot - Risicoanalyse

Risicoanalyses zijn een belangrijk onderdeel van veel normen. Logisch ook, want daarmee krijg je inzicht in je kwetsbaarheden. Normity biedt veel op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan automatische koppelingen met maatregelen, meerdere dreigingsmodellen (waaronder RAVIB en MAPGOOD) en toewijzing van risico's.

Risico

Normity - Screenshot - Risico

Iedere organisatie kan Normity toepassen voor risicoanalyses. Individuele risico's kunnen worden gevolgd in de tijd, afhankelijk van de behandeling. Ook kunnen maatregelen gekoppeld worden om de risico's te mitigeren. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor risico's, maar ook voor kansen!

Taken

Normity - Screenshot - Taken

Direct inzicht in de activiteiten die moeten worden uitgevoerd. Via het overzicht met taken zie je alle terugkerende taken, inclusief de status per onderdeel. Door het gebruik van kleuren en symbolen weet je in een oogopslag waar nog wat extra aandacht nodig is.

Toepasselijkheid

Normity - Screenshot - Verklaring van Toepasselijkheid

Veel normen vereisen een verklaring van toepasselijkheid. Normity biedt hiervoor alle functionaliteit. Leg vast welke norm elementen van toepassing zijn, voeg een toelichting toe en geef aan wat de grondslagen zijn. Meerdere normen? Geen enkel probleem.

Documenten

Normity - Screenshot - Documenten

Je legt al je documenten (en verwijzingen) vast in Normity. Alles is hierbij geregeld: workflow, versiebeheer, zoekfunctionaliteit, meldingen bij (bijna) verlopen, onderlinge verwijzingen tussen documenten, en nog veel meer. En natuurlijk wordt in Normity netjes vastgelegd wie welke verwerking doet met een bestand.

Stakeholders

Normity - Screenshot - Stakeholders

In Normity leg je je complete organisatie vast. Als je wilt. Van ICT infrastructuur tot bedrijfsmiddelen. Afhankelijk hoe ver je bent als organisatie, maar natuurlijk ook wat de norm van je verwacht. Ook de stakeholders (belanghebbenden) kun je in Normity vastleggen, inclusief zaken als hun eisen en verwachtingen.

Nog veel meer

Bovenstaande is slechts een greep uit de functionaliteit die Normity biedt. Normity biedt nog veel meer. Normity zorgt er hiermee voor dat het beheren van een EMS een stuk gestructureerder, onderhoudbaarder en daarmee gemakkelijker wordt. Daarnaast biedt Normity een helpdesk met veel ervaring in ISO 14001, een complete privacy module en vanzelfsprekend (geautomatiseerde) monitoring van het EMS.

Gerelateerde normen

Er zijn verschillende normen verwant aan ISO 14001. Het kan dan ook zinvol zijn om deze normen te overwegen wanneer je bezig bent met een ISO 14001 certificering. De meest relevante gerelateerde normen zijn:

 • ISO 9001
  De ISO 9001 is de internationale norm op het gebied van kwaliteit. Dit is wereldwijd een van de bekendste normen. ISO 9001 draait om het continu verbeteren. Nadat je hebt vastgesteld welke kwaliteitseisen je oplegt aan je producten en/of diensten, gebruik je een risicoanalyse om te bepalen wat je belangrijkste risico's zijn en welke maatregelen er genomen dienen te worden. Daarnaast onderzoek je welke stakeholders hierbij relevant zijn en welke eisen en wensen zij hebben. De daaruit volgende processen worden beschreven en geoptimaliseerd. Optimaliseren is niet een eenmalige bezigheid, maar een fundamenteel onderdeel van de kwaliteitscyclus: continu verbeteren! Dit alles leg je vast in overkoepelende beleidsdocumenten waarin de organisatiedoelen worden vastgelegd en bewaakt.
 • ISO 45001
  ISO 45001 richt zich op gezond en veilig werken. ISO 45001 is voor organisaties een belangrijk hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Ontzettend belangrijk dus! Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Meer dan voorheen ligt de focus op de contextanalyse. Daarmee krijg je inzicht in zaken als risico's, kansen, belanghebbenden enzovoorts.

Checklist

Wil je aan de slag met ISO 14001? Mooi! Dat betekent wel dat je als organisatie het nodige moet gaan oppakken om te voldoen aan de eisen van ISO 14001. De norm is gelukkig opgebouwd volgens de zogenaamde HS (Harmonized Structure). Wij raden dan ook iedereen om om de ISO 14001 norm te downloaden en zelf door te nemen. Dan wordt vanzelf stap voor stap duidelijk wat je moet doen. Veel organisaties vragen adviesbureau's om hen hierin te ondersteunen. Normity heeft veel ervaring met ISO 14001 en kan deze rol eveneens vervullen.

4 - Context van de organisatie

 • Inzicht in de organisatie en haar context (4.1)
 • Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden (4.2)
 • Het toepassingsgebied van het milieumanagementsysteem vaststellen (4.3)
 • Milieumanagementsysteem (4.4)

5 - Leiderschap

 • Leiderschap en toewijding (5.1)
 • Milieubeleid (5.2)
 • Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie (5.3)

6 - Planning

 • Acties om risico's en kansen op te pakken (6.1)
 • Milieudoelstellingen (6.2)

7 - Ondersteuning

 • Middelen (7.1)
 • Competentie (7.2)
 • Bewustzijn (7.3)
 • Communicatie (7.4)
 • Gedocumenteerde informatie (7.5)

8 - Uitvoering

 • Operationele planning en beheersing (8.1)
 • Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties (8.2)

9 - Prestatie evaluatie

 • Monitoring, meting, analyseren en evaluatie (9.1)
 • Interne audit (9.2)
 • Directiebeoordeling (9.3)

10 - Verbetering

 • Verbetering (10.1)
 • Afwijkingen en corrigerende maatregelen (10.2)
 • Continue verbetering (10.3)

Meer weten?

Misschien ben je nieuwsgierig geworden wat Normity voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wellicht hoe Normity jouw organisatie kan ondersteunen bij de implementatie? Of misschien zoek je een adviseur? Wij vinden het leuk om hierover met jou vrijblijvend van gedachten te wisselen. Via het formulier hieronder kun je contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Dit formulier vraagt om jouw contactgegevens zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.