DigiD assessment

De Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD, ook wel bekend als de NCSA-DigiD, is een norm die is ontwikkeld om de veiligheid van het DigiD-systeem te waarborgen. DigiD is een Nederlandse inlogdienst waarmee burgers en bedrijven toegang hebben tot online diensten van overheidsinstanties. Het is belangrijk dat dit systeem veilig is om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beschermen.

De NCSA-DigiD is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met andere overheidsinstanties en beveiligingsexperts. De norm beschrijft de minimale eisen waaraan een ICT-beveiligingsassessment voor DigiD moet voldoen om de veiligheid van het systeem te waarborgen.

Een ICT-beveiligingsassessment is een evaluatie van de beveiligingsmaatregelen van een systeem om de risico's van aanvallen te verminderen. Het omvat het analyseren van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en het identificeren van kwetsbaarheden en risico's. De NCSA-DigiD specificeert de eisen voor de uitvoering van een ICT-beveiligingsassessment voor DigiD.

De NCSA-DigiD omvat verschillende aspecten van de ICT-beveiligingsassessment, waaronder:

  1. Scope: de scope van het assessment moet duidelijk zijn gedefinieerd en moet alle systemen en processen omvatten die verband houden met DigiD.
  2. Methodologie: de methodologie van het assessment moet gebaseerd zijn op best practices en moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren beveiligingsprofessionals.
  3. Rapportage: er moet een duidelijk rapport worden opgesteld dat de resultaten van het assessment beschrijft en aanbevelingen voor verbetering bevat.
  4. Risicoanalyse: er moet een grondige risicoanalyse worden uitgevoerd om kwetsbaarheden en risico's te identificeren en te beoordelen.
  5. Maatregelen: er moeten maatregelen worden geïmplementeerd om de kwetsbaarheden en risico's te verminderen, en er moeten plannen worden opgesteld om deze maatregelen te monitoren en te onderhouden.

Door te voldoen aan de eisen van de NCSA-DigiD kunnen organisaties ervoor zorgen dat het DigiD-systeem veilig blijft en dat de persoonlijke gegevens van gebruikers worden beschermd. Het is ook belangrijk dat organisaties zich bewust zijn van de norm en deze implementeren om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse wet- en regelgeving voor gegevensbescherming.

Normity

Normity helpt jou om eenvoudiger te kunnen voldoen aan de DigiD beveiligingsnorm. Wellicht heb je meerdere DigiD koppelingen die beheerd worden, aangevuld met andere normen en richtlijnen als de ENSIA, BIO en AVG. Normity helpt je met een volledig geintegreerde oplossing. Het bevat alle functionaliteit die je hiervoor nodig hebt.

Meer weten?

Misschien ben je nieuwsgierig geworden wat Normity voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wellicht hoe Normity jouw organisatie kan ondersteunen bij de implementatie? Of misschien zoek je een adviseur? Wij vinden het leuk om hierover met jou vrijblijvend van gedachten te wisselen. Via het formulier hieronder kun je contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Dit formulier vraagt om jouw contactgegevens zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.