KBvG Normen voor Kwaliteit

De KBvG Normen voor Kwaliteit richten zich op het borgen van kwaliteit van de dienstverlening en op het uitoefenen van een goede bedrijfsvoering door gerechtsdeurwaarders. Deze normen zijn vastgelegd in de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en verder uitgewerkt in zogenaamde best practices. Deze best practices zijn te vinden in het Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit. Normity bevat zowel de verordening als de best practises, waardoor gerechtsdeurwaarders direct met Normity aan de slag kunnen!

In de praktijk worden de normen op verschillende manieren benoemd. Bijvoorbeeld KBvG, de Verordening KBvG, de Normen voor Kwaliteit, en ook wel NvK. Daarbij speelt ook nog eens het onderscheid tussen de Verordening en het Reglement een rol. Voor de eenvoud spreken wij hier verder over de KBvG. Daarmee bedoelen wij dan zowel de normen als de best practices.

De norm zelf bestaat uit 22 artikelen. Deze artikelen zijn vrij algemeen geformuleerd. Denk aan artikelen als "De gerechtsdeurwaarder gedraagt zich als een verantwoordelijke en goed werkgever". Dit laat natuurlijk veel ruimte voor eigen invulling. Via de best practices heeft de norm een meer concrete invulling gekregen. In totaal zijn er aan de artikelen 61 best practices gekoppeld. Deze best practices zijn geformuleerd volgens het principe pas-toe-of-leg-uit. Dat betekent dat het in principe toegestaan is hiervan af te wijken, mits je wel kunt uitleggen waarom je dat hebt gedaan. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om alle best practises op die manier niet toe te passen. De norm formuleert ook een ondergrens waaraan de gerechtsdeurwaarder minimaal moet voldoen.

De toetsing of de gerechtsdeurwaarder voldoet aan de KBvG vindt plaats door een onafhankelijke auditor. De beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft hiervoor een aantal documenten beschikbaar gesteld, waaronder een model toetsingsverslag, een gids voor zelfevaluatie, een verbetermatrix en een lijst met erkende auditoren. De auditor stelt een toetsingsverslag op van de audit. Deze wordt voorgelegd aan de Commissie Toetsing, onderdeel van de beroepsorganisatie. Het bestuur hiervan maakt uiteindelijk het definitieve besluit.

Meer weten?

Misschien ben je nieuwsgierig geworden wat Normity voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wellicht hoe Normity jouw organisatie kan ondersteunen bij de implementatie? Of misschien zoek je een adviseur? Wij vinden het leuk om hierover met jou vrijblijvend van gedachten te wisselen. Via het formulier hieronder kun je contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Dit formulier vraagt om jouw contactgegevens zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.