CS-OOO

Op 13 november 2020 is het Registratieschema voor het Register veilig werken met explosieve stoffen en het zogenaamde Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) gepubliceerd. In de praktijk zie je voor dit schema verschillende schrijfwijzen, bijvoorbeeld CSOOO en CS-Ooo. Wij hanteren voor de overzichtelijkheid verder CS-OOO. Dit nieuwe Certificatie- en Registratieschema zijn per 1 januari 2021 definitief in werking getreden.

Door deze nieuwe regelgeving is er per 1 januari 2021 een aantal veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Nieuw certificatieschema CS-OOO
  • Nieuw privaatschema vooronderzoek en risicoanalyse
  • Nieuwe terminologie, waaronder 'Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten'
  • Nieuwe eisen aan certificerende instellingen
  • Nieuwe registratieplicht voor betrokkenen
  • Wijziging van het Arbobesluit

Arbobesluit

In het Arbobesluit wordt een wettelijke plicht tot onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten ingesteld. Deze plicht is erop gericht het risico van de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten te inventariseren en evalueren door onderzoek voor aanvang van de werkzaamheden. De eisen rondom het vooronderzoek zijn niet langer opgenomen in het certificatieschema. In plaats daarvan is besloten om een vrijwillig certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse in te richten.

Registratieplicht

Het CS-OOO schema verplicht betrokken medewerkers tot registratie. Dit geldt zowel voor medewerkers die werken met explosieve stoffen, als medewerkers die ontplofbare oorlogsresten opsporen. Er is een overgangsregeling voor een soepele overgang naar deze registratieplicht. Persoonscertificaten die zijn afgegeven op basis van het WSCS-OCE kunnen worden gebruikt om een registratie aan te vragen. Deze geldt dan voor de duur van dat persoonscertificaat.

Meer weten?

Misschien ben je nieuwsgierig geworden wat Normity voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Wellicht hoe Normity jouw organisatie kan ondersteunen bij de implementatie? Of misschien zoek je een adviseur? Wij vinden het leuk om hierover met jou vrijblijvend van gedachten te wisselen. Via het formulier hieronder kun je contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Dit formulier vraagt om jouw contactgegevens zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.