Kwaliteitssystemen: a serious game!

Recentelijk was het Normity-team aanwezig bij een sessie over Serious Gaming, gepresenteerd door Steven de Rooij en gehost door de Oopen Community in Apeldoorn. Steven is Senior Researcher/Lecturer Serious Gaming bij NHL Stenden, University of Applied Sciences in Leeuwarden. Met slechts een paar slides en een aantal voorbeelden wist hij de groep van het begin tot het eind te boeien.

Marcel van Baren
Normity - Icoon - Twitter Normity - Icoon - Facebook Normity - Icoon - LinkedIn Normity - Icoon - Whatsapp Normity - Icoon - Pinterest Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Google Normity - Icoon - Plus

(Serious) Gaming

Er is een behoorlijke overlap tussen Gaming en Serious Gaming. Maar waar het bij Gaming het spel zelf spelen het doel op zich is, is bij Serious Gaming het spel onderdeel van een te bereiken doel. Dit doel wordt vastgesteld door de vraag "What... about what...?" te stellen. Wat wil je bereiken en waar gaat het over? Dit kan van alles zijn, zoals een sterkere samenwerking in een team, het verbeteren van de duurzaamheid van een organisatie of meer aandacht voor een bepaald onderwerp.

En dan wordt het leuk. Want bij Serious Gaming wordt er onderscheid gemaakt tussen een waargenomen werkelijkheid (perceived reality) en een gesimuleerde werkelijkheid (simulated reality). Dat wat je in de werkelijke wereld wil bereiken, plot je in de gesimuleerde wereld door daarvoor een spel te ontwerpen. Als voorbeeld: je doel is om een team beter te laten samenwerken en hiervoor laat je ze samen in een spel een onderzeeboot besturen waar iedereen een eigen taak heeft en er een gezamenlijke missie is. Overigens hoeft zoiets niet per se digitaal te zijn, soms voldoet een simpel kaartspel of een papieren spel.

En dan?

Je laat je mensen het spel spelen, meet de resultaten en de daaruit verkregen inzichten vertaal je weer naar de werkelijkheid. Dit kan leiden tot nieuwe acties, nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten. Die vervolgens weer kunnen leiden tot aanpassingen in het spelontwerp. Er kunnen meerdere herhalingen zijn. Je gaat net zolang door totdat het gewenste doel bereikt is. Het deed ons denken aan iteratief ontwikkelen en een beetje aan de PDCA-cyclus van Deming die je vaak terugziet in kwaliteitsmodellen.

Model of reality

Aan vastlegging is ook gedacht. Tussen de werelden, op een centrale plek, bevindt zich het Realiteitsmodel (Model of reality). Hierin wordt het doel en worden de inzichten en vertalingen vastgelegd: Hoe kom je van de werkelijkheid tot een spelontwerp en hoe zet je de resultaten van het spel om in acties?

Steven heeft dit alles in een grafisch model gegoten waarin dit proces en de samenhang tussen de werkelijke wereld en de gesimuleerde wereld gevisualiseerd is. Dit zal hij op een later moment publiceren.

Terug naar Normity

Bezig zijn met kwaliteitssystemen is natuurlijk een hoogst serieuze zaak. Maar al snel vonden we dat het werken met kwaliteitssystemen leuker kon dan het tot op dat moment was. Daarom hebben we in 2020 al het concept van badges ingevoerd. Ons doel was om gebruikers spelenderwijs aan te moedigen om nuttige dingen in Normity te doen en te ontdekken. Om daarmee 'ongemerkt' hun eigen vaardigheden te verbeteren en het kwaliteitssysteem te verrijken. Door te werken in Normity worden gebruikers zo nu en dan beloond met badges, zoals Planner (taken toegevoegd), Koper (5 leveranciers toegevoegd) of Profeet (eerste risicoanalyse uitgevoerd). Ook laten we een live ranglijst zien waar momenteel 1 van onze pioniersgebruikers trots bovenaan staat. Onze 'gouden' gebruiker :-)

Tenslotte

Steven's Model of Reality heeft ons aan het denken gezet en we sluiten niet uit dat de gebruikers van Normity in de toekomst nog meer nuttige doelen vertaald zullen gaan zien in gegamificeerde toevoegingen op onze omgeving. Mocht je ideeën hebben, dan horen we het graag op hallo@normity.nl!

Links

kwaliteit serious gaming badges spelen vaardigheid planner ranglijst pioniers model steven doelen gamification samenwerken duurzaamheid simulated missie digitaal PDCA model

Normity - Icoon - Twitter Normity - Icoon - Facebook Normity - Icoon - LinkedIn Normity - Icoon - Whatsapp Normity - Icoon - Pinterest Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Google Normity - Icoon - Plus